بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده است دیگر . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد بجای بقیه پول مثه بقالی آدامس بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسکوییت مادر است دیگر . . . . . گاهی طعم دوست داشتنی وخاطره انگیزش یک جوان20ساله را مجبوربه دزدی از کودک 2ساله میکند.خداییش که طعمشوباهیچی عوض نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداوسیما است دیگر . . . . . . . گاهی دلش میخواهد قرعه کشی عباس آقا بقالی سرکوچمون رو پخش زنده نشان دهد به امید بقا تا افتتاح شبکه نسیم بکوب لایکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

المپیک زمستانی سوچی است دیگر... . .. . .. . .... . . . . .. . گاهی دلش میخاهد مدال هایش رابه ما ایرانیها ندهد....!! ^ــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلش است دیگر . . . . . . . گاهی که نه همیشه دلش میخواهد از سمت غلط وارد شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیست دیگر..... . . . . . . . . . . . دلش میخواهد اول امتحان بگیره بعد درس بده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد است دیگر . . . . . گاهی تند میشود گاهی عاشقانه میگوید  مرداست دیگر غرورش اسمانو دلش دریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادربزرگ من است دیگر  . . . . . . . .. .. .. .... . .... گای دلش میخواهد یک خواطره(خاطره-خاتره-خواتره)را چندین بار تعریف کند..........هردفعه هم فکر میکنه بار اوله... بععععععععله اینجوریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است دیگر... . . . . . . . گاهی که نه،‏ همیشه دلش میخواهد بر وفق مراد آدم نباشد.‏ کصافطط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر . . . . . . .. . . . گاهی دلش میخواهد هم درس ندهد هم نمره(خو نامرد این بی انصافیه حداقل یکیشو دریغ نکن ازمون. ترجیحا نمره....خخخخخخخ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر . . . .نتیجه سونوگرافی رو میگم چیه همش دوست پشت سر پسرا حرف در ارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینترنت در ایارن است دیگر ... . . . . . گاهی دلش میخواهد صبر ایوب را و ادب لقمان را از بین ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺭاﻳﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ.. . . . . . . . . . . . . . . ﮔﺎﻩ ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺖ ﺭا ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺗﺎ ﺟﺪ و ﺁﺑﺎﺩﺗﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻲ ﺑﺮاﺵ ﺗﺬﻛﺮ: ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺭاﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلم چاردیواری است دیگر . . . . . . . دوست دارد راه آهن شمال را جای راه آهن مشهد نشان دهد... ما هم که...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارد میوه خوری است دیگر... ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. گاهی دلش میخواهد وسط یک میهمانی مهم دست وپا چلفتی بودن شما را نشان دهد...‎:-D‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر... . . . . . . . گاهی اوقات دوست دارد 4 تا 4 تا گل بخورد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده است دیگر . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد بجای بقیه پول مثه بقالی آدامس بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسکوییت مادر است دیگر . . . . . گاهی طعم دوست داشتنی وخاطره انگیزش یک جوان20ساله را مجبوربه دزدی از کودک 2ساله میکند.خداییش که طعمشوباهیچی عوض نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداوسیما است دیگر . . . . . . . گاهی دلش میخواهد قرعه کشی عباس آقا بقالی سرکوچمون رو پخش زنده نشان دهد به امید بقا تا افتتاح شبکه نسیم بکوب لایکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

المپیک زمستانی سوچی است دیگر... . .. . .. . .... . . . . .. . گاهی دلش میخاهد مدال هایش رابه ما ایرانیها ندهد....!! ^ــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلش است دیگر . . . . . . . گاهی که نه همیشه دلش میخواهد از سمت غلط وارد شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیست دیگر..... . . . . . . . . . . . دلش میخواهد اول امتحان بگیره بعد درس بده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد است دیگر . . . . . گاهی تند میشود گاهی عاشقانه میگوید  مرداست دیگر غرورش اسمانو دلش دریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادربزرگ من است دیگر  . . . . . . . .. .. .. .... . .... گای دلش میخواهد یک خواطره(خاطره-خاتره-خواتره)را چندین بار تعریف کند..........هردفعه هم فکر میکنه بار اوله... بععععععععله اینجوریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است دیگر... . . . . . . . گاهی که نه،‏ همیشه دلش میخواهد بر وفق مراد آدم نباشد.‏ کصافطط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر . . . . . . .. . . . گاهی دلش میخواهد هم درس ندهد هم نمره(خو نامرد این بی انصافیه حداقل یکیشو دریغ نکن ازمون. ترجیحا نمره....خخخخخخخ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر . . . .نتیجه سونوگرافی رو میگم چیه همش دوست پشت سر پسرا حرف در ارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینترنت در ایارن است دیگر ... . . . . . گاهی دلش میخواهد صبر ایوب را و ادب لقمان را از بین ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺭاﻳﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ.. . . . . . . . . . . . . . . ﮔﺎﻩ ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺖ ﺭا ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺗﺎ ﺟﺪ و ﺁﺑﺎﺩﺗﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻲ ﺑﺮاﺵ ﺗﺬﻛﺮ: ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺭاﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلم چاردیواری است دیگر . . . . . . . دوست دارد راه آهن شمال را جای راه آهن مشهد نشان دهد... ما هم که...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارد میوه خوری است دیگر... ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. گاهی دلش میخواهد وسط یک میهمانی مهم دست وپا چلفتی بودن شما را نشان دهد...‎:-D‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر... . . . . . . . گاهی اوقات دوست دارد 4 تا 4 تا گل بخورد.