بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر بزرگتر من است دیگر... . . . . .. . . . . گاهی دوست دارد ناراحتی هایش را سر من بدبخت خالی کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موشک کاغذی ست دیگر... . . . گاهی دلش میخواهد کنار پای دبیر فرود بیاید بی توجه به آنچه که در انتظار توست! هــــــــی ... کجایی انضباط!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمادگی دفاعی است دیگر . . .. . . . کلا دلش نمیخواد بره تو مغز حتی اگه جفت پا بیافتی روش :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... گاهی دلش میخواهد برخلاف میل ما بچرخد... دوس نداره دیگه زور که نیست دلش میخواد :-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز است دیگر . . . . دوس داره وقتی داری آزمون میدی کل آهنگایی که تاحالا شنیدیو پخش کنه...مخصوصا آهنگایی که ازشون متنفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر!!!!! . . . . . . . . . . کجا امدی پایین یعنی نمیدونی استاد چیه؟هان؟ باش حالا که تا این جا امدی بت(بط) میگم : گاهی دوست دارد نمره ندهد و دانش جویان را مشروت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناظم است دیگر . . . . . . دلش میخواهد سر دانش آموز داد بزند تا از او حساب ببرد!!! مشکلی داری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر..... . . . . گاهی به هیکل گندت نگانمیکنه مث خر میزنت... بلایک جانم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلانشهر است ديگر . . . گاهي دلش ميخواهد با هوايش خفه امان كند !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوباسا است دیگر......! . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد دو روز رو هوا بماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر . . . . یا شور میزند یا تنگ می شود یا می شکند...آخر سر هم مهر سنگ بودن میخورد روی پیشانی اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم گواهينامه رانندگيشو گرفت.... سه كيلو شيريني خريد اومد خونه........ اما دندان است ديگر......... . . . . امروز عشقش كشيده درد بگيره تا با حسرت شيريني خوردنشون رو نگا كنم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز است دیگر . . . . . . . . فقط بفهمد کسی را دوست داری میره تو فاز آلزایمر نه تصویری یادش میاد نه صدایی هیچی میشه کویر لوت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو است دیگر . . . . . . . . . . .الان داره پست های منو میخونه D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارش است دیگر . . . . گاهی دلش میخواهد ناکجا آبادت!!!! رو که هیچوقت دستت بهش نمیرسه رو بخارش دربیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن است دیگر . . . . . گاهی دوس دارد 7 قلو بزاید و آدم را خانه خراب کند ^ــــــــــــ^

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر بزرگتر من است دیگر... . . . . .. . . . . گاهی دوست دارد ناراحتی هایش را سر من بدبخت خالی کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موشک کاغذی ست دیگر... . . . گاهی دلش میخواهد کنار پای دبیر فرود بیاید بی توجه به آنچه که در انتظار توست! هــــــــی ... کجایی انضباط!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمادگی دفاعی است دیگر . . .. . . . کلا دلش نمیخواد بره تو مغز حتی اگه جفت پا بیافتی روش :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... گاهی دلش میخواهد برخلاف میل ما بچرخد... دوس نداره دیگه زور که نیست دلش میخواد :-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز است دیگر . . . . دوس داره وقتی داری آزمون میدی کل آهنگایی که تاحالا شنیدیو پخش کنه...مخصوصا آهنگایی که ازشون متنفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر!!!!! . . . . . . . . . . کجا امدی پایین یعنی نمیدونی استاد چیه؟هان؟ باش حالا که تا این جا امدی بت(بط) میگم : گاهی دوست دارد نمره ندهد و دانش جویان را مشروت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناظم است دیگر . . . . . . دلش میخواهد سر دانش آموز داد بزند تا از او حساب ببرد!!! مشکلی داری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر..... . . . . گاهی به هیکل گندت نگانمیکنه مث خر میزنت... بلایک جانم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلانشهر است ديگر . . . گاهي دلش ميخواهد با هوايش خفه امان كند !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوباسا است دیگر......! . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد دو روز رو هوا بماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر . . . . یا شور میزند یا تنگ می شود یا می شکند...آخر سر هم مهر سنگ بودن میخورد روی پیشانی اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم گواهينامه رانندگيشو گرفت.... سه كيلو شيريني خريد اومد خونه........ اما دندان است ديگر......... . . . . امروز عشقش كشيده درد بگيره تا با حسرت شيريني خوردنشون رو نگا كنم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز است دیگر . . . . . . . . فقط بفهمد کسی را دوست داری میره تو فاز آلزایمر نه تصویری یادش میاد نه صدایی هیچی میشه کویر لوت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو است دیگر . . . . . . . . . . .الان داره پست های منو میخونه D:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارش است دیگر . . . . گاهی دلش میخواهد ناکجا آبادت!!!! رو که هیچوقت دستت بهش نمیرسه رو بخارش دربیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن است دیگر . . . . . گاهی دوس دارد 7 قلو بزاید و آدم را خانه خراب کند ^ــــــــــــ^