بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرما است دیگر . . . . . . . . . . دوست دارد از کُرّگی دُم نداشته باشد . . . بزن لایکو سلامتی کسایی که اشتباه خوندن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر رهگذر است دیگر . . . . . . . . همیشه دلش می خواهد از عطر گرانقیمت _تو_ خوشبو تر باشد اولین پستمه ها... آره دیگه لایک کنید.ای باباااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوك دماغ است ديگر... گاهي دلش يك جوش اندازه گيلاس ميخواهد... آن هم دقيقا روز خواستگاري! اصلا يه وضعي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامـــزد مهــــربان است دیــــگر... گاهــــی دلش میــــخواهد تو را روی کتـــفش بگــــذارد و از کـــنار پنـــکه ســـقفیٍ روشن عبـــور کـــند و تـــو شـــهادتین خــــویش را زمـــزمه کنـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مجازی است دیگر... . . . . . . . . سگ صاحب خودش رانمی شناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر نیست دیگر... . . . حتی تصور نبودش هم عذابه... خدایا خودت سایه مادری رو از سر بچه هاش نگیر...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر !!! . . . . . . . . تا چیزی رو از دست نده قدرشو نمیدونه ...  ولی به محض اینکه اونو از دست بده میفهمه که طلا بوده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر . . . . گاهی اشک میریزد که پول کافی ندارد دم عید برای بجه هایش لباس نو بخرد.... :(( بیایید مراقب پدرانمان باشیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر است دیگر . . . . . گاهی دلش میخواهد برادرش را لو بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... گاهی دوست دارد در اوج سرما بخاری رو خاموش کنه و بگه هوا گرمه و گاهی هم در اوج گرما کولر رو خاموش کنه و بگه هوا سرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش است دیگر... هرچی بلا و مصیبت هست باید سر او بیاید  فکر کنم اگه شهاب سنگم از آسمون بیفته به ستایش میخوره و میمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن است دیگر . . . . . . گاهی دلش می خواد غرنزند و آرام باشد^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاري است ديگر... . . . . . . . هرچه را در خانه تو ببيند هفته بعد در خانه او پيدا خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشی است دیگر . . . . . . بهترینش هم که داشته باشی قانع نمیشوی بهتر ترش را میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین است دیگر... . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد دم عیدی برود در پارکینگ راهنمایی رانندگی بگیرد تخت بخوابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده نیسان است دیگر . . . . . چیه؟ ها؟ اومدی از من حرف بکشی!!! من غلط بکنم به راننده نیسان چیزی بگم:( شما عزیز دل مایی عمو؛ چاکر داداش:))))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرما است دیگر . . . . . . . . . . دوست دارد از کُرّگی دُم نداشته باشد . . . بزن لایکو سلامتی کسایی که اشتباه خوندن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر رهگذر است دیگر . . . . . . . . همیشه دلش می خواهد از عطر گرانقیمت _تو_ خوشبو تر باشد اولین پستمه ها... آره دیگه لایک کنید.ای باباااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوك دماغ است ديگر... گاهي دلش يك جوش اندازه گيلاس ميخواهد... آن هم دقيقا روز خواستگاري! اصلا يه وضعي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامـــزد مهــــربان است دیــــگر... گاهــــی دلش میــــخواهد تو را روی کتـــفش بگــــذارد و از کـــنار پنـــکه ســـقفیٍ روشن عبـــور کـــند و تـــو شـــهادتین خــــویش را زمـــزمه کنـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مجازی است دیگر... . . . . . . . . سگ صاحب خودش رانمی شناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر نیست دیگر... . . . حتی تصور نبودش هم عذابه... خدایا خودت سایه مادری رو از سر بچه هاش نگیر...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر !!! . . . . . . . . تا چیزی رو از دست نده قدرشو نمیدونه ...  ولی به محض اینکه اونو از دست بده میفهمه که طلا بوده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر . . . . گاهی اشک میریزد که پول کافی ندارد دم عید برای بجه هایش لباس نو بخرد.... :(( بیایید مراقب پدرانمان باشیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر است دیگر . . . . . گاهی دلش میخواهد برادرش را لو بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... گاهی دوست دارد در اوج سرما بخاری رو خاموش کنه و بگه هوا گرمه و گاهی هم در اوج گرما کولر رو خاموش کنه و بگه هوا سرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش است دیگر... هرچی بلا و مصیبت هست باید سر او بیاید  فکر کنم اگه شهاب سنگم از آسمون بیفته به ستایش میخوره و میمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن است دیگر . . . . . . گاهی دلش می خواد غرنزند و آرام باشد^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاري است ديگر... . . . . . . . هرچه را در خانه تو ببيند هفته بعد در خانه او پيدا خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشی است دیگر . . . . . . بهترینش هم که داشته باشی قانع نمیشوی بهتر ترش را میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین است دیگر... . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد دم عیدی برود در پارکینگ راهنمایی رانندگی بگیرد تخت بخوابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده نیسان است دیگر . . . . . چیه؟ ها؟ اومدی از من حرف بکشی!!! من غلط بکنم به راننده نیسان چیزی بگم:( شما عزیز دل مایی عمو؛ چاکر داداش:))))