بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر عقل که ندارد روز به روز وابسته تر می شود به کسی که فقط در رویا سهم اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چال لپ" است دیگر... . . . گاهی هوس میکند رخ بنماید و هوش و حواس "مذکر جماعت" را به یغما ببرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مسئولیت پذیر است دیگر.... گاهی دوست دارد ماهی قرمز عید را تا اخر تیر ماه زنده نگه دارد ..... البته هنوزم ماهیم زنده س خدا عمرش بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دخترا بخونن . . . . . . . . . . . . . . . پسر است دیگر فضوله میاد پایین ببینه دخترا چه حرفی دارن میزنن¬_¬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر......گاهی دوست دارد قاشق را لیس زده و دوباره داخل غذا بزند...عاشقتم ننه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر کوچک تر است دیگررر... . . . . . گاهی دلش میخواهد وقتی خوابی  شترقققق بخابونه زیر گوشت مدیونی اگه فک کنی تلافی کردم خخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... دوست دارد هر روز در اول صبح و در آن سرما انسان را به چالش " هل دادن ماشین "دعوت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفت عشقش مال منه ... ولی دیدم مال همه س.. بی لیاقت جلف...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق است دیگر . . . . عشقش که سر کلاس که زنگ میزد میگفت:اقا اجازه! بریم اب بخوریم؟ حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار معلم به او میگوید:چند وقته خیلی داغونی برو یه ابی به دست و صورتت بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من است دیگر... کم که می آورد می گوید: حجابتو رعایت کن گوساله o-O ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر.... شور میزنه تنگ میشه میشکنه اخرشم مهر سنگ بودن بهش میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان است دیگر........... تا جونت دراد بتمرگ درست بخوون....... بچه پرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر تنها کسی است که باعث میشود باور کنم بی شک فرشته ها هم میتوانند مرد باشند... روزشون مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفعه زنگ میزنم یا داره ظرف میشوره یا تمیز کاری میکنه... بعد تو پروفایلش زده پرنسس بابا... :/ *** دوس دختر هم دوس دختر های قدیم ظاهر و باطنشون یکی بود :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای ایها الناس انقد نگید خستم خسته خسته بابای منه که وقتی بهش زنگ زدم  گفت:شما؟؟؟ سلامتی همه پدرای زحمت کش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... است دیگر دوست دارد اخر جمله ها بیاید و همه را به فکر بیندازد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر عقل که ندارد روز به روز وابسته تر می شود به کسی که فقط در رویا سهم اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چال لپ" است دیگر... . . . گاهی هوس میکند رخ بنماید و هوش و حواس "مذکر جماعت" را به یغما ببرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مسئولیت پذیر است دیگر.... گاهی دوست دارد ماهی قرمز عید را تا اخر تیر ماه زنده نگه دارد ..... البته هنوزم ماهیم زنده س خدا عمرش بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دخترا بخونن . . . . . . . . . . . . . . . پسر است دیگر فضوله میاد پایین ببینه دخترا چه حرفی دارن میزنن¬_¬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر......گاهی دوست دارد قاشق را لیس زده و دوباره داخل غذا بزند...عاشقتم ننه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر کوچک تر است دیگررر... . . . . . گاهی دلش میخواهد وقتی خوابی  شترقققق بخابونه زیر گوشت مدیونی اگه فک کنی تلافی کردم خخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... دوست دارد هر روز در اول صبح و در آن سرما انسان را به چالش " هل دادن ماشین "دعوت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفت عشقش مال منه ... ولی دیدم مال همه س.. بی لیاقت جلف...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق است دیگر . . . . عشقش که سر کلاس که زنگ میزد میگفت:اقا اجازه! بریم اب بخوریم؟ حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار معلم به او میگوید:چند وقته خیلی داغونی برو یه ابی به دست و صورتت بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من است دیگر... کم که می آورد می گوید: حجابتو رعایت کن گوساله o-O ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر.... شور میزنه تنگ میشه میشکنه اخرشم مهر سنگ بودن بهش میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان است دیگر........... تا جونت دراد بتمرگ درست بخوون....... بچه پرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر تنها کسی است که باعث میشود باور کنم بی شک فرشته ها هم میتوانند مرد باشند... روزشون مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفعه زنگ میزنم یا داره ظرف میشوره یا تمیز کاری میکنه... بعد تو پروفایلش زده پرنسس بابا... :/ *** دوس دختر هم دوس دختر های قدیم ظاهر و باطنشون یکی بود :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای ایها الناس انقد نگید خستم خسته خسته بابای منه که وقتی بهش زنگ زدم  گفت:شما؟؟؟ سلامتی همه پدرای زحمت کش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... است دیگر دوست دارد اخر جمله ها بیاید و همه را به فکر بیندازد...