بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اردیبهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچــوقت لبخنـــد از لبــای اردیبهــــ♥ـشتی ها جدا نميشه؛ حتي وقتی نــــاراحته…  اون ميدونه كه لبخند چهــــره آرومــش، هـــديه اي زيبـــا به اطرافيانشه كه باهاش روحيــه ميگيرن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایا کیـفـیت رو فــدای کـمیـت نکن .. کـمــتر خـلق کن ” اردیبهشت ” ماهی خلق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یه اردیبهشتی بازی نکن ، بخواد باهات بازی کنه، شهربازی میشی! 😐

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشتی ست دیگر! کنارش که می نشینی، چایت سرد میشود و دلت گرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـه ارديبـهـــشتی گــاهــی آفـتـابـيــه ، گـــاهـی بـــارونــی … ولی هميشه متــواضع ست مثل بهـــــار …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رگ اردیبهشتیا خون نیست! معرفته! عشقه! صداقته! بلـــــــــــــــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ارديبهشتيا يه اتفاق خوبيم كه توي زندگي دور و وري هامون افتادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اردیبهشتا قاتلن . . . . . . . . . . . . چون معرفتشون همه رو کشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولا یه اردیبهشت ماهی مثله الکل می مونه، دیر بجنبی پریده.. دیگران گفتن ما فقط یاد آوری کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشتیا تنهایی فقط با خاطرات خوبشون زندگی می کنن ولی به خاطر اینکه تنها نباشن با هر کسی زندگی نمی کنن …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای” اردیبهشتی مان” را دوست دارم… روزی اگر کم هم بیاوریم و آرام به فرش زیر پایمان خیره شویم… از مهربانی نگاهمان، گلهایش به رویمان لبخند خواهند زد…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو کم دارم اى اردیبهشتى چه بهمن ها به یادت دود کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه اریبهشتی ام گاهى باید بغضم را بخورم  … و اشکم را تف کنم  … که مبادا دل کسى بلرزد  …!  حتى درتنهایى خودم حق اشک ریختن ندارم  … چرا که قرمزى چشمهایم دل میشکند  !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نیک ، چه بد ، چه زشت ، چه زیبا ، چه بلند ، چه کوتاه ، چه نحیف ، چه فربه ، چه تند خو ، چه خوشرو وچههرچه هست و نیست  او سلطان قلبم شد  خاص ترین مخاطب خاص دنیا …  چون قلبم فقط یک سلطان دارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته متولد اردیبهشت جذب جنس مخالف میشود ولی دنبال اوراه نمی افتد. پس زیاد زور نزن عزیزم  ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مشکلی خوردی بهش آبی باش مث اریبهشـــت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اردیبهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچــوقت لبخنـــد از لبــای اردیبهــــ♥ـشتی ها جدا نميشه؛ حتي وقتی نــــاراحته…  اون ميدونه كه لبخند چهــــره آرومــش، هـــديه اي زيبـــا به اطرافيانشه كه باهاش روحيــه ميگيرن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایا کیـفـیت رو فــدای کـمیـت نکن .. کـمــتر خـلق کن ” اردیبهشت ” ماهی خلق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یه اردیبهشتی بازی نکن ، بخواد باهات بازی کنه، شهربازی میشی! 😐

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشتی ست دیگر! کنارش که می نشینی، چایت سرد میشود و دلت گرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـه ارديبـهـــشتی گــاهــی آفـتـابـيــه ، گـــاهـی بـــارونــی … ولی هميشه متــواضع ست مثل بهـــــار …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رگ اردیبهشتیا خون نیست! معرفته! عشقه! صداقته! بلـــــــــــــــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ارديبهشتيا يه اتفاق خوبيم كه توي زندگي دور و وري هامون افتادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اردیبهشتا قاتلن . . . . . . . . . . . . چون معرفتشون همه رو کشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولا یه اردیبهشت ماهی مثله الکل می مونه، دیر بجنبی پریده.. دیگران گفتن ما فقط یاد آوری کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشتیا تنهایی فقط با خاطرات خوبشون زندگی می کنن ولی به خاطر اینکه تنها نباشن با هر کسی زندگی نمی کنن …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای” اردیبهشتی مان” را دوست دارم… روزی اگر کم هم بیاوریم و آرام به فرش زیر پایمان خیره شویم… از مهربانی نگاهمان، گلهایش به رویمان لبخند خواهند زد…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو کم دارم اى اردیبهشتى چه بهمن ها به یادت دود کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه اریبهشتی ام گاهى باید بغضم را بخورم  … و اشکم را تف کنم  … که مبادا دل کسى بلرزد  …!  حتى درتنهایى خودم حق اشک ریختن ندارم  … چرا که قرمزى چشمهایم دل میشکند  !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نیک ، چه بد ، چه زشت ، چه زیبا ، چه بلند ، چه کوتاه ، چه نحیف ، چه فربه ، چه تند خو ، چه خوشرو وچههرچه هست و نیست  او سلطان قلبم شد  خاص ترین مخاطب خاص دنیا …  چون قلبم فقط یک سلطان دارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته متولد اردیبهشت جذب جنس مخالف میشود ولی دنبال اوراه نمی افتد. پس زیاد زور نزن عزیزم  ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مشکلی خوردی بهش آبی باش مث اریبهشـــت