بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا رو بهم بدن که بی خیال تو بشم تو رو برمیدارم و بیخیال دنیا میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که دلتنگ میشوم به خاطر میاورم که دلتنگی دلیل خوبی برای تکرار اشتباه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی  هیچ چیز از تو نمی خواهم  فقط باش  فقط بخند  فقط راه برو  نه   نه راه نرو  می ترسم پلک بزنم  دیگر نباشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا رو بهم بدن که بی خیال تو بشم تو رو برمیدارم و بیخیال دنیا میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که دلتنگ میشوم به خاطر میاورم که دلتنگی دلیل خوبی برای تکرار اشتباه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی  هیچ چیز از تو نمی خواهم  فقط باش  فقط بخند  فقط راه برو  نه   نه راه نرو  می ترسم پلک بزنم  دیگر نباشی