بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بدون من میتونى یا نمیتونى نمیدونم میدونى یا نمیدونى بدون تو نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چطور باهات درد دل کنم وقتى که میبینم قضیه یوسف و زلیخا رو فورى تو کتابت نوشتى تا همه بخونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ  خاری در سایه ی گل   احساس خاری نمی کند تقدیم به گل روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند   وای به وقتی که دل تنگ باشد چشمانم را باز میکنم و او نیست   این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر میکشد خندیدنت رابپا ارزانی ام ده دیدنت را از این درد فراقت کور گشتم دور چشمم را بکش پیراهنت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که اسم تو میاد  اسم خودم یادم  میره  یه لحضه خشگم میزنه  یه لحضه گریه ام میگیره یه روز نیا که زندگیت مثل من از هم بپاشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم تو اقیانوس خوشبختی جوری غرق بشی که هیچ وقت نجات پیدا نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازشب پرسیدم برای عزیزم چه بنویسم ؟ گفت بنویس: بی تو فردایی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد همین قدر بعیدهمین قدر ممکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمینم   خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است و دیدم عشق را در بسته های زرد و کوچک هدیه می دادند  در اینجا قدر نشناسند مردم   شعر حافظ را به فال کولیان اندازه می گیرند نیا باران زمین جای قشنگی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق می گردی ؟ عشق من در آینه ای است که هر روز به آن می نگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ   ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﻣﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معصیت را خنده می آید ز استغفار ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت خاطرمون به دوری فاصلمون دلتنگتم ای مهربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پایان بى دیدار میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جهان رو قسمت کنیم آسمون واسه تو ابراش واسه من دریا واسه تو موجاش واسه من خورشید واسه تو ماه واسه من اصلا دنیا مال تو  تو مال من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بدون من میتونى یا نمیتونى نمیدونم میدونى یا نمیدونى بدون تو نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چطور باهات درد دل کنم وقتى که میبینم قضیه یوسف و زلیخا رو فورى تو کتابت نوشتى تا همه بخونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ  خاری در سایه ی گل   احساس خاری نمی کند تقدیم به گل روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند   وای به وقتی که دل تنگ باشد چشمانم را باز میکنم و او نیست   این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر میکشد خندیدنت رابپا ارزانی ام ده دیدنت را از این درد فراقت کور گشتم دور چشمم را بکش پیراهنت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که اسم تو میاد  اسم خودم یادم  میره  یه لحضه خشگم میزنه  یه لحضه گریه ام میگیره یه روز نیا که زندگیت مثل من از هم بپاشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم تو اقیانوس خوشبختی جوری غرق بشی که هیچ وقت نجات پیدا نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازشب پرسیدم برای عزیزم چه بنویسم ؟ گفت بنویس: بی تو فردایی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد همین قدر بعیدهمین قدر ممکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمینم   خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است و دیدم عشق را در بسته های زرد و کوچک هدیه می دادند  در اینجا قدر نشناسند مردم   شعر حافظ را به فال کولیان اندازه می گیرند نیا باران زمین جای قشنگی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق می گردی ؟ عشق من در آینه ای است که هر روز به آن می نگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ   ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﻣﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معصیت را خنده می آید ز استغفار ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت خاطرمون به دوری فاصلمون دلتنگتم ای مهربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پایان بى دیدار میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جهان رو قسمت کنیم آسمون واسه تو ابراش واسه من دریا واسه تو موجاش واسه من خورشید واسه تو ماه واسه من اصلا دنیا مال تو  تو مال من