بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق  من تو را به اندازه ی دوست داشتن کودکی دوست دارم که برای چشمان عروسکش دکمه های لباسش را کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﻤﻪﯼ ﻣﺎ ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﮎ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺩﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی خاکیم و یادمان نمیکنند وای به حال روزی که خاکمان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت عاشق در برابر جفای معشوق فقط به حرمت عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حیف شد دیرفهمیدم براعاشقی چرب زبانی کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی :سزای تولد مرگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرویى یعنى روزگار تمام تلاششو کنه به زانوت دراره ولى محکم بایستى و یه لبخند ملیح تحویلش بدى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن اینکه چه موقع باید فاصله گرفت و چه موقع باید نزدیک شد کلید ماندگاری هر رابطه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه ی سیمی توان خرید مرا دریغا دریغ هنگامی که به کیمیای عشق احساس نیاز می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی راازدرخت شکوفه زده اموختم وقتی که به ان لگدزدم به جای تلافی سراپایم راشکوفه باران کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بعضی از پسرهای شهر افتخارشان دوست دختر داشتن با موی رنگ کرده است یادش بخیر زمانی پاکی افتخار بود نه رنگ مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمانم ماتم ببارد هراس بی‌ تو ماندنم ادامه دارد نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو چگونه پر کشد خیال واژه بی‌ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نیازی به تعبیر خواب نداریم یا ترس هایمان را خواب میبینیم یا نداشته هایمان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی تر از مسواک گذشته ی هر آدمیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم موجوداتی که تنها با بی محلی آدم می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان تومعدودی بیش نیستی وهروز ک بگذرد اندکی ازتوبگذشته ست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق  من تو را به اندازه ی دوست داشتن کودکی دوست دارم که برای چشمان عروسکش دکمه های لباسش را کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﻤﻪﯼ ﻣﺎ ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﮎ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺩﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی خاکیم و یادمان نمیکنند وای به حال روزی که خاکمان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت عاشق در برابر جفای معشوق فقط به حرمت عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حیف شد دیرفهمیدم براعاشقی چرب زبانی کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی :سزای تولد مرگه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرویى یعنى روزگار تمام تلاششو کنه به زانوت دراره ولى محکم بایستى و یه لبخند ملیح تحویلش بدى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن اینکه چه موقع باید فاصله گرفت و چه موقع باید نزدیک شد کلید ماندگاری هر رابطه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه ی سیمی توان خرید مرا دریغا دریغ هنگامی که به کیمیای عشق احساس نیاز می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی راازدرخت شکوفه زده اموختم وقتی که به ان لگدزدم به جای تلافی سراپایم راشکوفه باران کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بعضی از پسرهای شهر افتخارشان دوست دختر داشتن با موی رنگ کرده است یادش بخیر زمانی پاکی افتخار بود نه رنگ مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمانم ماتم ببارد هراس بی‌ تو ماندنم ادامه دارد نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو چگونه پر کشد خیال واژه بی‌ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماها نیازی به تعبیر خواب نداریم یا ترس هایمان را خواب میبینیم یا نداشته هایمان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی تر از مسواک گذشته ی هر آدمیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم موجوداتی که تنها با بی محلی آدم می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان تومعدودی بیش نیستی وهروز ک بگذرد اندکی ازتوبگذشته ست