بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهای زوال میافتد و میوه در انتهای کمال، بنگر که چگونه میافتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پس از گریه های عمیق، روح ها لبخند میزنند، درست همچون رنگین کمان، که لبخند آسمان پس از باران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی زبانی است که : برای کور دیدنی ، برای کر شنیدنی ، و برای لال گفتنی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت پرواز بلندیست ولی * قصه اینست، چه مقدار کبوتر باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز با احساساتی که از اولین برخورد نسبت به کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی شاگردی است که درد و اندوه او را تعلیم می دهد و هیچکس بدون احساس این معلم قادر به شناسایی خود نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند. راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها نگاه کن،به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند چون چشمکشون از روی عشق نیست از روی عادته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها گاهی آنقدراحمقند که مثل عروسکهای خیمه شب بازی روزی هزار بار دستهای خود را بر سر میرسانند ولی نخهای را که از ان اویزانند را نمی یابند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا میرویم و میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام: زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین افراد کسانی هستند که به خاطر جلب توجه دیگران  خود را هم عقیده و هم فکر آن ها نشان میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من که میخوام و نمیشه بتونم لعنت به تو که میبینی و نمیخوای بدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویشی دیدم شتابان میدوید گفتم درویش کجا؟؟ گفت :مراسم عزا گفتم :کی مرده؟؟ آهی کشید و گفت :مردانگی وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه تربن داستان جهان  از ارنست همینگوی: برای فروش :کفش بچه  هرگز پوشیده نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را کم کنیم  چقدر می ارزیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در انتهای زوال میافتد و میوه در انتهای کمال، بنگر که چگونه میافتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پس از گریه های عمیق، روح ها لبخند میزنند، درست همچون رنگین کمان، که لبخند آسمان پس از باران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی زبانی است که : برای کور دیدنی ، برای کر شنیدنی ، و برای لال گفتنی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت پرواز بلندیست ولی * قصه اینست، چه مقدار کبوتر باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز با احساساتی که از اولین برخورد نسبت به کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی شاگردی است که درد و اندوه او را تعلیم می دهد و هیچکس بدون احساس این معلم قادر به شناسایی خود نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند. راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها نگاه کن،به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند چون چشمکشون از روی عشق نیست از روی عادته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها گاهی آنقدراحمقند که مثل عروسکهای خیمه شب بازی روزی هزار بار دستهای خود را بر سر میرسانند ولی نخهای را که از ان اویزانند را نمی یابند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا میرویم و میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام: زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین افراد کسانی هستند که به خاطر جلب توجه دیگران  خود را هم عقیده و هم فکر آن ها نشان میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من که میخوام و نمیشه بتونم لعنت به تو که میبینی و نمیخوای بدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویشی دیدم شتابان میدوید گفتم درویش کجا؟؟ گفت :مراسم عزا گفتم :کی مرده؟؟ آهی کشید و گفت :مردانگی وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه تربن داستان جهان  از ارنست همینگوی: برای فروش :کفش بچه  هرگز پوشیده نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را کم کنیم  چقدر می ارزیم