بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرار خویش به کسی مگوی ، زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه آید ، از سینه ی دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که رؤیا دارند، تهیدستی را نمی‌شناسند؛ چرا که دارایی هر کس به اندازه‌ی رؤیاهایی‌ست که در سر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان که میفهمندمان هستیم،پس اگر از فهمیدن دیگران رها شدیم از هستن خویش گریخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد می وزد ...  میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی  تصمیم با تو است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشه كه هميشه ذره اي حقيقت پشت هر " فقط يه شوخي بود " كمي كنجكاوي پشت " همينطوري پرسيدم " قدري احساسات پشت " به من چه اصلا " و اندكي درد پشت " اشكالي نداره " وجود داره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان . مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من از حصار برکه نيست درد من زيستن با ماهيانيست که فکر دريا به ذهنشان خطور هم نکرده است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما مثل کتابن تا وقتی تموم نشدن جذابن.پس سعی کن خودتو جلوی دیگران ورق نزنی تا زود تموم نشی.چون وقتی تموم بشی میرن سراغ یکی دیگه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان! هر چیز در زمان خودش رخ میدهد. باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ، چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم گاهی همه هستی در کنار ماست ، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرار خویش به کسی مگوی ، زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه آید ، از سینه ی دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که رؤیا دارند، تهیدستی را نمی‌شناسند؛ چرا که دارایی هر کس به اندازه‌ی رؤیاهایی‌ست که در سر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان که میفهمندمان هستیم،پس اگر از فهمیدن دیگران رها شدیم از هستن خویش گریخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد می وزد ...  میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی  تصمیم با تو است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشه كه هميشه ذره اي حقيقت پشت هر " فقط يه شوخي بود " كمي كنجكاوي پشت " همينطوري پرسيدم " قدري احساسات پشت " به من چه اصلا " و اندكي درد پشت " اشكالي نداره " وجود داره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان . مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من از حصار برکه نيست درد من زيستن با ماهيانيست که فکر دريا به ذهنشان خطور هم نکرده است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما مثل کتابن تا وقتی تموم نشدن جذابن.پس سعی کن خودتو جلوی دیگران ورق نزنی تا زود تموم نشی.چون وقتی تموم بشی میرن سراغ یکی دیگه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان! هر چیز در زمان خودش رخ میدهد. باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ، چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم گاهی همه هستی در کنار ماست ، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند . . .