بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ی مـــا فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک اتفــــاق ســـاده ایـــم کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت، یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ کلبه ي ما را کسي جز غم نمي گيرد ، خوشا روزي که غم هم گم کند ويرانه ي ما را 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سبب خود را مرنجان از قضا نتوان گریخت ، نوش جان باید کنی حق در پیالت هرچه ریخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا میرود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی میگوید: مشغول دل باش نه دل مشغول!فرهاد که باشی همه چیزشیرین است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را ز برای خود نمیخواهد کـــــس .... ما را همه از برای خود میخواهند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل‌ من محکمه ایست که به من می‌گوید: همه را دوست بدار، به همه خوبی‌ کن، و اگر بد دیدی، اددل‌ به دریای محبت بزن و بخشش کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان دو واژه انسان و انسانیت، اولی در میان کوچه‌ها و دومی در لابلای کتاب‌ها سر‌گردان است...!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت تنها شدى ، بدون خدا همه رو بيرون كرده كه : " خودت باشى و خودش... " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله میکنیم شاید یادمان رفته که در مشق های کودکی برای فهمیدن کلمات کمی فاصله هم لازم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذير حتي اگر گاهي تو را به عمق دريا ببرند، آن ماهي آسوده كه بر سطح آبها ميبيني ، "مرده" است! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تنها باشی زیرا تنها بدنیا آمده ای  و تنها از دنیا خواهی رفت ، بگذار عظمت عشق را درک نکنی زیرا آنقدر عظیم است که تو را نابود خواهد کرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شو، ابر شو، باران ببار آب اندر ناودان، ناید به کار ای که دستت می رسد کاری بکن پیش از آنکه از تو ناید هیچ کار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخل برهنه سایه بانی مَطَلب از مردم این زمانه کاری مَطَلب عزت به قناعت است و مردی به شرف با عزت خود بساز و یاری مَطَلب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیده به جاش اشک خون می آید دل خون شده ، از دیده برون می آید دل خون شد از این غصه که از قصه عشق می دید که آهنگ جنون می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را نه بدان گونه که هست احساسش می کنند ، بدان گونه که احساسش می کنند ، هست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ی مـــا فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک اتفــــاق ســـاده ایـــم کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت، یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ کلبه ي ما را کسي جز غم نمي گيرد ، خوشا روزي که غم هم گم کند ويرانه ي ما را 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سبب خود را مرنجان از قضا نتوان گریخت ، نوش جان باید کنی حق در پیالت هرچه ریخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا میرود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی میگوید: مشغول دل باش نه دل مشغول!فرهاد که باشی همه چیزشیرین است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را ز برای خود نمیخواهد کـــــس .... ما را همه از برای خود میخواهند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل‌ من محکمه ایست که به من می‌گوید: همه را دوست بدار، به همه خوبی‌ کن، و اگر بد دیدی، اددل‌ به دریای محبت بزن و بخشش کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان دو واژه انسان و انسانیت، اولی در میان کوچه‌ها و دومی در لابلای کتاب‌ها سر‌گردان است...!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت تنها شدى ، بدون خدا همه رو بيرون كرده كه : " خودت باشى و خودش... " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از فاصله ها گله میکنیم شاید یادمان رفته که در مشق های کودکی برای فهمیدن کلمات کمی فاصله هم لازم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذير حتي اگر گاهي تو را به عمق دريا ببرند، آن ماهي آسوده كه بر سطح آبها ميبيني ، "مرده" است! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تنها باشی زیرا تنها بدنیا آمده ای  و تنها از دنیا خواهی رفت ، بگذار عظمت عشق را درک نکنی زیرا آنقدر عظیم است که تو را نابود خواهد کرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شو، ابر شو، باران ببار آب اندر ناودان، ناید به کار ای که دستت می رسد کاری بکن پیش از آنکه از تو ناید هیچ کار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخل برهنه سایه بانی مَطَلب از مردم این زمانه کاری مَطَلب عزت به قناعت است و مردی به شرف با عزت خود بساز و یاری مَطَلب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیده به جاش اشک خون می آید دل خون شده ، از دیده برون می آید دل خون شد از این غصه که از قصه عشق می دید که آهنگ جنون می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را نه بدان گونه که هست احساسش می کنند ، بدان گونه که احساسش می کنند ، هست.