بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس احساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه ی زندگیم شیر ندارد اما همین خطی که مرا به تو وصل نگه می دارد را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت دارد که من می توانم با شعرهای تو با باران مشاعره کنم و بند نیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که نباشم دنیا یک من کم دارد تو که نباشی من یک دنیا کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عصرهای بارانی عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را می دهـد گـوئـی تـو اتـفاق می افـتی و مـن دچـار می شـوم تـمام مــن دارد تـــو می شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی فکـر می کنم کــار تـــو ســـــخــــت تر از مـــن است مـن یـــــک دنـــیا دوستت دارم و تو زیر بـار این همــــه عشـــــق قــــد خـم نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد مثل کم داشتن یک وزیدن ، یک واژه ، یک ماه من فکر می کنم در غیاب تو همه خانه های جهان خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد کسی باشد خوب باشد ، مهربان باشد ، بس باشد و همه ی این بودن هایش فقط برای من باشد فقط برای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دلم تنگ شده واسه شنیدن تپش های پر اشتیاق قلبت که نفس هام رو به احترامش نگه می داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو رو می بینم لحظات با تو بودن را و یک زندگی شیرین را و آخر سر نیز رویاهای عاشقانه ام را با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم هیچ میدانی جزئیات چشم هایت کلیات زندگی من است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم هیچ میدانی جزئیات چشم هایت کلیات زندگی من است ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس احساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه ی زندگیم شیر ندارد اما همین خطی که مرا به تو وصل نگه می دارد را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت دارد که من می توانم با شعرهای تو با باران مشاعره کنم و بند نیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که نباشم دنیا یک من کم دارد تو که نباشی من یک دنیا کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عصرهای بارانی عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را می دهـد گـوئـی تـو اتـفاق می افـتی و مـن دچـار می شـوم تـمام مــن دارد تـــو می شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی فکـر می کنم کــار تـــو ســـــخــــت تر از مـــن است مـن یـــــک دنـــیا دوستت دارم و تو زیر بـار این همــــه عشـــــق قــــد خـم نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد مثل کم داشتن یک وزیدن ، یک واژه ، یک ماه من فکر می کنم در غیاب تو همه خانه های جهان خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد کسی باشد خوب باشد ، مهربان باشد ، بس باشد و همه ی این بودن هایش فقط برای من باشد فقط برای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دلم تنگ شده واسه شنیدن تپش های پر اشتیاق قلبت که نفس هام رو به احترامش نگه می داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو رو می بینم لحظات با تو بودن را و یک زندگی شیرین را و آخر سر نیز رویاهای عاشقانه ام را با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم هیچ میدانی جزئیات چشم هایت کلیات زندگی من است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم هیچ میدانی جزئیات چشم هایت کلیات زندگی من است ؟