بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آقا ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل ؛ شما خاویار توی دل ماهی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما یه نقطه توی فضا ؛ شما مبدا مختصات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺮ ﻫﺮ ، ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قابلمه ؛ شما بلور پیرکس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کاغذ ساندویچ ؛ شما کاغذ گلاسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما حوض شکسته وسط باغچه ؛ شما جکوزی وسط پنت هاوس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سه کله پوک ؛ شما سه تفنگدار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ته تلخ خیار ؛ شما ماسک آناناس با رایحه هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما “صرفا جهت اطلاع و فاقد هرگونه ارزش” ؛ شما “کپی برابر اصل ، ثبت با سند برابر است”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما گدا بدبخت و بیچاره ی گوشی سوخته ؛ شما اَپل دار مرفه بی درد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چاله آب ؛ شما سرزمین موجهای آبی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چرتکه ؛ شما الجبرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چاکریم ؛ شما نایس تو میت یو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جاوا ؛ شما آندروید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما متر ؛ شما سال نوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما توپ پلاستیکی دو لایه ؛ شما توپ فینال جام جهانی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آقا ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل ؛ شما خاویار توی دل ماهی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما یه نقطه توی فضا ؛ شما مبدا مختصات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺮ ﻫﺮ ، ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قابلمه ؛ شما بلور پیرکس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کاغذ ساندویچ ؛ شما کاغذ گلاسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما حوض شکسته وسط باغچه ؛ شما جکوزی وسط پنت هاوس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سه کله پوک ؛ شما سه تفنگدار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ته تلخ خیار ؛ شما ماسک آناناس با رایحه هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما “صرفا جهت اطلاع و فاقد هرگونه ارزش” ؛ شما “کپی برابر اصل ، ثبت با سند برابر است”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما گدا بدبخت و بیچاره ی گوشی سوخته ؛ شما اَپل دار مرفه بی درد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چاله آب ؛ شما سرزمین موجهای آبی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چرتکه ؛ شما الجبرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چاکریم ؛ شما نایس تو میت یو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جاوا ؛ شما آندروید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما متر ؛ شما سال نوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما توپ پلاستیکی دو لایه ؛ شما توپ فینال جام جهانی !