بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آقا ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بوی جوراب ؛ شما ادکلن مارکدار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بن کارگری ؛ شما بن تخفیف دیزنی لند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما پشم گوسفند ؛ شما پشم شیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما دمپایی سر بسته ؛ شما کفش هوشمند آدیداس ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما واشر ؛ شما ارباب حلقه ها ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما علوم اول راهنمایی ؛ شما فیزیک انتگرال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ورزش از نگاه دو ؛ شما برنامه نود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شب تار ؛ شما صبح امید ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بتمرگ ؛ شما بفرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرقه ؛ شما بیگ بنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شورش قبیله ای ؛ شما گفتگوی تمدن ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما تقویم جیبی ؛ شما موسسه ژئو فیزیک ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کته ؛ شما بیف استروگانف !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرز لای دیوار ؛ شما پتروس فداکار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آقا ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بوی جوراب ؛ شما ادکلن مارکدار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بن کارگری ؛ شما بن تخفیف دیزنی لند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما پشم گوسفند ؛ شما پشم شیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما دمپایی سر بسته ؛ شما کفش هوشمند آدیداس ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما واشر ؛ شما ارباب حلقه ها ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما علوم اول راهنمایی ؛ شما فیزیک انتگرال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ورزش از نگاه دو ؛ شما برنامه نود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شب تار ؛ شما صبح امید ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بتمرگ ؛ شما بفرما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرقه ؛ شما بیگ بنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شورش قبیله ای ؛ شما گفتگوی تمدن ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما تقویم جیبی ؛ شما موسسه ژئو فیزیک ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کته ؛ شما بیف استروگانف !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرز لای دیوار ؛ شما پتروس فداکار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید !