بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گوید: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای والاترین مهمان دنیایم بدان آغوش من باز است شروع کن! یک قدم با تو؛ تمام گامهای مانده اش با من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار عاشقانه تقدیم تو باد ای آشفته پریشان‌موی تندباد عبور به وقت گریز خاطره‌ها! در رقص پیچ ساعت خروش ثانیه‌یاد سکوت! دوباره‌ی آغوش توست برای ربودن دقایق فردا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت میشود لالایی کودکانه ام کنارم بمان میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت چه آسان میتوانی عشق و خوشبختی را در آغوش های مختلف جستجو کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییم ژاکتی بافته ام به گرمی آغوش تو نیست ولی بی منت است و همیشگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ماندم بهای صداقتم بود اشکال نداره این بها را به جون میخرم تو فقط قول بده در آغوش دیگری شاد باشی واسم کافیه… منبع : http://www.amirfb.ir/post/15463/sms-aghosh-garm#ixzz3arB8gA9Y

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار عاشقانه تقدیم تو باد ای آشفته پریشان‌موی تندباد عبور به وقت گریز خاطره‌ها در رقص پیچ ساعت خروش! ثانیه‌یاد سکوت دوباره‌ی آغوش توست برای ربودن دقایق فردا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را در آغوش بگیر و بخواب هیچ کس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد!v این جمع پر از تنهاییست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا تو تکراری ترین حضور روزگار منی و من عجیب به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک آغوش تو از عجایب دنیاست واردش که می شوم زمان بی معنا می شود هیچ بعدی ندارد بی آنکه نفس بکشم روحم تازه می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زاغ سیاه می دانست دستان باز مترسک دلتنگ آغوش است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستهایم به کسانی که دوستشان دارم نمیرسد، همیشه با دعاهایم آنها را در آغوش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبخند آیینه ای تشنه ام به آغوش بی کینه ای تشنه ام سلامی صمیمانه آیا کجاست؟ من آواره ام شهر الفت کجاست؟ کسانی که از عشق دم میزنند! چرا بین ما را بهم میزنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روزی که آغوشت را از من گرفتی خلوتگاهم به جای آغوش تو، شده کنج اتاقم! بی شک اگر کنج اتاقم نبود آواره ترین مرد این شهر بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه رو بی خیال محل تولد من، آغوش گرم توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد عزیز دنیای من خلاصه میشود در عرض آغوش زنانه ی تو…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گوید: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای والاترین مهمان دنیایم بدان آغوش من باز است شروع کن! یک قدم با تو؛ تمام گامهای مانده اش با من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار عاشقانه تقدیم تو باد ای آشفته پریشان‌موی تندباد عبور به وقت گریز خاطره‌ها! در رقص پیچ ساعت خروش ثانیه‌یاد سکوت! دوباره‌ی آغوش توست برای ربودن دقایق فردا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت میشود لالایی کودکانه ام کنارم بمان میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت چه آسان میتوانی عشق و خوشبختی را در آغوش های مختلف جستجو کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییم ژاکتی بافته ام به گرمی آغوش تو نیست ولی بی منت است و همیشگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ماندم بهای صداقتم بود اشکال نداره این بها را به جون میخرم تو فقط قول بده در آغوش دیگری شاد باشی واسم کافیه… منبع : http://www.amirfb.ir/post/15463/sms-aghosh-garm#ixzz3arB8gA9Y

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار عاشقانه تقدیم تو باد ای آشفته پریشان‌موی تندباد عبور به وقت گریز خاطره‌ها در رقص پیچ ساعت خروش! ثانیه‌یاد سکوت دوباره‌ی آغوش توست برای ربودن دقایق فردا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را در آغوش بگیر و بخواب هیچ کس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد!v این جمع پر از تنهاییست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا تو تکراری ترین حضور روزگار منی و من عجیب به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک آغوش تو از عجایب دنیاست واردش که می شوم زمان بی معنا می شود هیچ بعدی ندارد بی آنکه نفس بکشم روحم تازه می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زاغ سیاه می دانست دستان باز مترسک دلتنگ آغوش است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستهایم به کسانی که دوستشان دارم نمیرسد، همیشه با دعاهایم آنها را در آغوش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبخند آیینه ای تشنه ام به آغوش بی کینه ای تشنه ام سلامی صمیمانه آیا کجاست؟ من آواره ام شهر الفت کجاست؟ کسانی که از عشق دم میزنند! چرا بین ما را بهم میزنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روزی که آغوشت را از من گرفتی خلوتگاهم به جای آغوش تو، شده کنج اتاقم! بی شک اگر کنج اتاقم نبود آواره ترین مرد این شهر بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه رو بی خیال محل تولد من، آغوش گرم توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد عزیز دنیای من خلاصه میشود در عرض آغوش زنانه ی تو…