بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزد وافروزد وخاموش شود، هر که چون تیغ بخندد به شب تار کسی، بی گمان دست به آغوش یارش ببرند، آنکه یک بوسه ستاند ز لب یارکسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنه از کیست؟ از آن پنجره ی باز از آن لحظه آغاز! از آن چشم گنه کار از آن لحظه ی دیدار!؟! کاش می‌‌شد گنه پنجره و لحظه و چشمت همه بر دوش بگیرم جای آن یک شب مهتاب تو را تنگ در آغوش بگیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب خدا در گوشم گفت :توراچه به عشق؟! گفتم چرا؟ گفت :توخوابی، عشقت در آغوش دیگری لبخند زدم و گفتم :خدایا مخلوق توست؛ شاید تو خوابی و خبر از رسم دنیا نداری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، ردیف و قافیه نمی خواهد بوی آغوش تو،! هر دیوانه ای را شاعر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری، که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود، دلش آغوش گرم میخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی! نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم بدترین اتفاق شاید همین باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بیابانی بی انتهاست و آغوش تو واحه ای بگذار بمانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوتی آرام که با لبخند تو مواج است لبخندی! به شیرینی دست هایت وقتی برای در آغوش گرفتنم منتظرند امواجی به نرمی نفس هایت! وقتی برای صدا کردنم بی تابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد تو فقط برای منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من فقط اندازه تو جا دارد و بس! باور نمی کنی؟؟؟ همین لحظه چشمهایت را ببند خیال مرا در آغوش بکش ببین لبریز می شوی از عشق! از من ببین آغوش من ‘فقط’ به اندازه تو جا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد تو فقط برای منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من فقط اندازه تو جا دارد و بس! باور نمی کنی؟؟؟ همین لحظه چشمهایت را ببند خیال مرا در آغوش بکش ببین لبریز می شوی از عشق! از من ببین آغوش من ‘فقط’ به اندازه تو جا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد تو فقط برای منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد من که می آیی نازنین پر از آغوش بیا! اینجا مردی ذره ذره در حسرت آغوش تو جان می دهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو آنقدر برای دلم رجز نخوانند! من اهل جنگ نیستم شاعرم! خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی! مرا در آغوش نگیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرهم درد مرد، گریه کردن نیست در آغوش گرفتن یا، در آغوش رفتن نیست مردی که درد دارد پاهایش به کار می افتد قدم می زند و پا میگذارد بر همه چیز ترجیه میدهد با کسی به جز خودش حرف نزند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزد وافروزد وخاموش شود، هر که چون تیغ بخندد به شب تار کسی، بی گمان دست به آغوش یارش ببرند، آنکه یک بوسه ستاند ز لب یارکسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنه از کیست؟ از آن پنجره ی باز از آن لحظه آغاز! از آن چشم گنه کار از آن لحظه ی دیدار!؟! کاش می‌‌شد گنه پنجره و لحظه و چشمت همه بر دوش بگیرم جای آن یک شب مهتاب تو را تنگ در آغوش بگیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب خدا در گوشم گفت :توراچه به عشق؟! گفتم چرا؟ گفت :توخوابی، عشقت در آغوش دیگری لبخند زدم و گفتم :خدایا مخلوق توست؛ شاید تو خوابی و خبر از رسم دنیا نداری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، ردیف و قافیه نمی خواهد بوی آغوش تو،! هر دیوانه ای را شاعر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری، که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود، دلش آغوش گرم میخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی! نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم بدترین اتفاق شاید همین باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بیابانی بی انتهاست و آغوش تو واحه ای بگذار بمانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوتی آرام که با لبخند تو مواج است لبخندی! به شیرینی دست هایت وقتی برای در آغوش گرفتنم منتظرند امواجی به نرمی نفس هایت! وقتی برای صدا کردنم بی تابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد تو فقط برای منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من فقط اندازه تو جا دارد و بس! باور نمی کنی؟؟؟ همین لحظه چشمهایت را ببند خیال مرا در آغوش بکش ببین لبریز می شوی از عشق! از من ببین آغوش من ‘فقط’ به اندازه تو جا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد تو فقط برای منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش من فقط اندازه تو جا دارد و بس! باور نمی کنی؟؟؟ همین لحظه چشمهایت را ببند خیال مرا در آغوش بکش ببین لبریز می شوی از عشق! از من ببین آغوش من ‘فقط’ به اندازه تو جا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد تو فقط برای منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد من که می آیی نازنین پر از آغوش بیا! اینجا مردی ذره ذره در حسرت آغوش تو جان می دهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو آنقدر برای دلم رجز نخوانند! من اهل جنگ نیستم شاعرم! خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی! مرا در آغوش نگیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرهم درد مرد، گریه کردن نیست در آغوش گرفتن یا، در آغوش رفتن نیست مردی که درد دارد پاهایش به کار می افتد قدم می زند و پا میگذارد بر همه چیز ترجیه میدهد با کسی به جز خودش حرف نزند…