بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری بخواهم گله کنم بگویی هیس همه کابوس ها تمام شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک آنقدر دستهایت را باز نکن کسی تو را در آغوش نمیگیرد! ایستادگی همیشه تنهایی میاورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضی ها عـلم را زیر سوال می برد آنقدر آرامت می کند که هیچ مسکنی جایش را نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که قفـسی باشد با درهای باز! پرواز خاطره‌ی شیرین دوری می‌شود که گاهی فقط به شکل یک لبخند به لبانم می‌آید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود مجازاتش پای خودم دلم آغوش ممنوع تو را می خواهد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد که وقتی تو در اوج تـنهایی هستی با چشماش بهت بگه هستم تا ته تهش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم پریشان‌ تو شانه می‌خواهی چه کار؟ دام بگذاری اسیرم‌، تو دانه می‌خواهی چه کار؟ شـرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌ گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید را در آغوش گرفته ای پا هایت را به بوسه دریا سپرده ای موهایت را به دست نسیم چه خوش غیرتم من نازنین….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام نه چندان با لطافت نه چندان با محبت اما وفادار وفادار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد! که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه هستم تا ته تهش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت میشود لالایی کودکانه ام! کنارم بمان میخواهم صبح چشمانم! در نگاه تو بیدار شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایآ دستآنت را بآز کن مرا در آغوش بگیر فقط برای یک لحظه میخواهم تنهآ نبودن را حس کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله قدرت نداره که تو رو ازم بگیره دستاتو بذار تو دستم تا که فاصله بمیره اگه فاصله بمیره تو رو تو بغل میگیرم! توی آغوش قشنگت مثله فاصله میمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دریایی و من موجی اسیرم…که می خواهم در آغوشت بمیرم… بیا دریای من آغوش بر کش…نمی خواهم جدا از تو بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا هم اگر بغض کند حتی خدا هم اگر برایش سیب بیاورد چیزی بجز آغوش آدم، آرامش نمیکند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری بخواهم گله کنم بگویی هیس همه کابوس ها تمام شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک آنقدر دستهایت را باز نکن کسی تو را در آغوش نمیگیرد! ایستادگی همیشه تنهایی میاورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بعضی ها عـلم را زیر سوال می برد آنقدر آرامت می کند که هیچ مسکنی جایش را نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که قفـسی باشد با درهای باز! پرواز خاطره‌ی شیرین دوری می‌شود که گاهی فقط به شکل یک لبخند به لبانم می‌آید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود مجازاتش پای خودم دلم آغوش ممنوع تو را می خواهد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد که وقتی تو در اوج تـنهایی هستی با چشماش بهت بگه هستم تا ته تهش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم پریشان‌ تو شانه می‌خواهی چه کار؟ دام بگذاری اسیرم‌، تو دانه می‌خواهی چه کار؟ شـرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌ گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید را در آغوش گرفته ای پا هایت را به بوسه دریا سپرده ای موهایت را به دست نسیم چه خوش غیرتم من نازنین….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام نه چندان با لطافت نه چندان با محبت اما وفادار وفادار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد! که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه هستم تا ته تهش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت میشود لالایی کودکانه ام! کنارم بمان میخواهم صبح چشمانم! در نگاه تو بیدار شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایآ دستآنت را بآز کن مرا در آغوش بگیر فقط برای یک لحظه میخواهم تنهآ نبودن را حس کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله قدرت نداره که تو رو ازم بگیره دستاتو بذار تو دستم تا که فاصله بمیره اگه فاصله بمیره تو رو تو بغل میگیرم! توی آغوش قشنگت مثله فاصله میمیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دریایی و من موجی اسیرم…که می خواهم در آغوشت بمیرم… بیا دریای من آغوش بر کش…نمی خواهم جدا از تو بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا هم اگر بغض کند حتی خدا هم اگر برایش سیب بیاورد چیزی بجز آغوش آدم، آرامش نمیکند!