بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت بوی آغوش دلت بوی عشق چشمانت بوی مهربانی و لبانت بوی لبخند می دهد چقدر معطری تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک باران خورده می دهد باید دانه ای بکارم! آغوش تووووووو بانو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چیزی نمی خواهم آغوش تو باشد و شانه های تو به دنیا می گویم خداحافظ من دنیایم را پیدا کردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است وقتی وارد شدی انقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشستن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر مرغ عشق من باشی! بازوانم بدون شک قفس اند واقعا حیف اگر که این آغوش تنگ باشد برای پر زدنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه گرم می شود‬‬‬ به یک هستم به یک نترس به یک  نوازش به یک  آغوش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری امشب در آغوش ماه می خوابد! ماه من مشتری تو امشب کیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت! خساست اسمشو هرچیز میخواهی بذار!!!! اما آغوش تو وجودت دستات! فقط مال منه! فقط مال من هیچکس نمیتونه تو رو از من بگیره هیچکس….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر پیدا شد! جسد آنکه میگفت برایت میمیرم مرده بود اما در آغوش دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو مترادف امنیت من است آغوش تو ترس‌های مرا میبلعد آغوش تو یعنی پایان سردرد‌ها عزیز یعنی آغاز عاشقانه‌ ترین رخوَت‌ ها آغوش تو یعنی من خوبم خوبه خوب….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانوهایم را به آغوش کشیده بودم وقتی برای آغوش دیگری زانو زده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غر می زنم وقتی بهانه می گیرم آغوش گرم تو را می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی پروا دلم آغوش ممنوعه ای را میخواهد که شرعی بودنش را فقط من بدانم و …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت میشود لالایی کودکانه ام کنارم بمان میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد دلتنگ شدن جزیی از فرآیـند! فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که میدانید با او آینده ای ندارید!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند پرسید :فرزندم پس آدمت کو؟؟ اشک هایم را پاک کردم و گفتم :در آغوش حوای دیگریـست خدایا تو با من بمان که محتاج ماندن خلقت نباشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت بوی آغوش دلت بوی عشق چشمانت بوی مهربانی و لبانت بوی لبخند می دهد چقدر معطری تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک باران خورده می دهد باید دانه ای بکارم! آغوش تووووووو بانو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چیزی نمی خواهم آغوش تو باشد و شانه های تو به دنیا می گویم خداحافظ من دنیایم را پیدا کردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است وقتی وارد شدی انقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشستن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر مرغ عشق من باشی! بازوانم بدون شک قفس اند واقعا حیف اگر که این آغوش تنگ باشد برای پر زدنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه گرم می شود‬‬‬ به یک هستم به یک نترس به یک  نوازش به یک  آغوش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری امشب در آغوش ماه می خوابد! ماه من مشتری تو امشب کیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت! خساست اسمشو هرچیز میخواهی بذار!!!! اما آغوش تو وجودت دستات! فقط مال منه! فقط مال من هیچکس نمیتونه تو رو از من بگیره هیچکس….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر پیدا شد! جسد آنکه میگفت برایت میمیرم مرده بود اما در آغوش دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو مترادف امنیت من است آغوش تو ترس‌های مرا میبلعد آغوش تو یعنی پایان سردرد‌ها عزیز یعنی آغاز عاشقانه‌ ترین رخوَت‌ ها آغوش تو یعنی من خوبم خوبه خوب….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانوهایم را به آغوش کشیده بودم وقتی برای آغوش دیگری زانو زده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غر می زنم وقتی بهانه می گیرم آغوش گرم تو را می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی پروا دلم آغوش ممنوعه ای را میخواهد که شرعی بودنش را فقط من بدانم و …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت میشود لالایی کودکانه ام کنارم بمان میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد دلتنگ شدن جزیی از فرآیـند! فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که میدانید با او آینده ای ندارید!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند پرسید :فرزندم پس آدمت کو؟؟ اشک هایم را پاک کردم و گفتم :در آغوش حوای دیگریـست خدایا تو با من بمان که محتاج ماندن خلقت نباشم