بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبهام بعد تو قطعا نه ماهی هست نه مهتابی/همش به فکر اینم تو، تو آغوش کی میخوابی/از بس چشمای تو چرخید من از چشم تو افتادم/مقصر من بودم آره، زیاد بال و پرت دادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالین من تنهاست به وقت رویش گل در بستر تنهای ی بالین من سرد است به وقت تمنای آغوش در خیال گلبرگ امید میان باغچه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردی تمام مشکلتو، تو یه آغوش گرم حل کردی؟ نه عزیزم کدوم آرامش؟ من دیوونه رو بغل کردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم آنقدر دلتنگم که نوازش های پدرم آغوش پر مهر مادرم دلسوزی های خواهرم و غم چشم های برادرم هم آرامم نمیکند. نا آرامم. بی قرار نبودنت. پس کجایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال بودن در آغوش مردی جز تو مرا به جنون میکشد من فقط به عطر تن تو عادت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شوق نگاه من، تا شرم نگاه نو بیداد روا داری، این بوده گناه تو برخیزنگاهم کن، با ناز صدایم کن! آغوش مهیا کن، آیم به پناه تو در جشن حضورتو، هرگز منشیند دل! جان شاد و دلم رقصد، درخرمن ماه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتى و این اسم کاذب را با خود یدک نمى کشید مطمئن باش از هر زنى بیشتر، مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها آغوش تورا میخواهم اغوشی که دنیایم در آن خلاصه میشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو آنقدر برای دلم رجز نخوانند من اهل جنگ نیستم شاعرم خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم، آنوقت! اگر توانستی مرا در آغوش نگیر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش کسی را دوست دارم که بوی بی کسی بدهد نه بوی هرکسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش بگذار فراموش کنم روزهایی که در سرمای بی کسی لرزیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن اگر بخواهد حتی می تواند با صدایش تو را در آغوش بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را آغوش تو در می کند وقتی نیستی عجالتآ چای می خوریم چه کنیم؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بگشا مهربان من میخواهم رکورد اصحاب کهف را بشکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی نفس های تو، دست های تو، آغوش تو من به خورشید ایمان ندارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آغوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبهام بعد تو قطعا نه ماهی هست نه مهتابی/همش به فکر اینم تو، تو آغوش کی میخوابی/از بس چشمای تو چرخید من از چشم تو افتادم/مقصر من بودم آره، زیاد بال و پرت دادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالین من تنهاست به وقت رویش گل در بستر تنهای ی بالین من سرد است به وقت تمنای آغوش در خیال گلبرگ امید میان باغچه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردی تمام مشکلتو، تو یه آغوش گرم حل کردی؟ نه عزیزم کدوم آرامش؟ من دیوونه رو بغل کردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم آنقدر دلتنگم که نوازش های پدرم آغوش پر مهر مادرم دلسوزی های خواهرم و غم چشم های برادرم هم آرامم نمیکند. نا آرامم. بی قرار نبودنت. پس کجایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال بودن در آغوش مردی جز تو مرا به جنون میکشد من فقط به عطر تن تو عادت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شوق نگاه من، تا شرم نگاه نو بیداد روا داری، این بوده گناه تو برخیزنگاهم کن، با ناز صدایم کن! آغوش مهیا کن، آیم به پناه تو در جشن حضورتو، هرگز منشیند دل! جان شاد و دلم رقصد، درخرمن ماه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتى و این اسم کاذب را با خود یدک نمى کشید مطمئن باش از هر زنى بیشتر، مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها آغوش تورا میخواهم اغوشی که دنیایم در آن خلاصه میشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو آنقدر برای دلم رجز نخوانند من اهل جنگ نیستم شاعرم خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم، آنوقت! اگر توانستی مرا در آغوش نگیر!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش کسی را دوست دارم که بوی بی کسی بدهد نه بوی هرکسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش بگذار فراموش کنم روزهایی که در سرمای بی کسی لرزیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن اگر بخواهد حتی می تواند با صدایش تو را در آغوش بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را آغوش تو در می کند وقتی نیستی عجالتآ چای می خوریم چه کنیم؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بگشا مهربان من میخواهم رکورد اصحاب کهف را بشکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی نفس های تو، دست های تو، آغوش تو من به خورشید ایمان ندارم