بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.... اینجا...من ویادم فقط تورامیخوهند... فقط برگردتادنیایم رابپایت بریزم فقط برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... با من كه شكسته ام كمی راه بيا ... ... بالی بگشا گاه و بی گاه بيا ... ... آزرده مشو بيا گناه از من بود ... ... گفتم كه مقصرم تو كوتاه بيا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند...پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده وقتی دارید ی آنگ گوش میدیداون رو ب کسی ک رهاتون کرده تقدیم کنید؟؟؟ میخوام ببینم چن نفرمث من هستن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من قهر دیگر کافی است!!! دیگر توان دوری ات را ندارم! بیا و برای یکبار هم که شده غرورمان را نادیده بگیریم و بسوی هم با عشق بدویم! بـــــیـــــا آشتی کنیم!!! باور کن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره تصمیم گرفتم ، نگو ک دیره!! از اون تصمیماتی که کبری میگرفت، کودکانه بودن اما اراده ی بزرگی میخواستن ...  تو چی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین جمله ای که بعد یه هفته آشتی ازش شنیدم "میدونی یه هفته نبودنت چی گذشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم خاطره ی فردایم شوی! امروز من باش... حتی لحظه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیدانستی بارفتنت حالم چجورمیشه....... "نمیرفتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را دوست، معنی می دهد قهر هم با دوست، معنی می دهد هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست قهری او هم نشان دوستی است:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت به خاطرشکستن دلم،نمی بخشمت به خاطر اشکهایی که برات ریختم،نمی بخشمت به خاطر شکستن غرورم،اما...می بخشمت به خاطر->عشق<-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش سريع تفاهم در زندگي مشترك برای خانوم‌ها: هیچ وقت با هیچ مردی بحث نکنید... بلافاصله گریه کنید!!! برای آقایون:  هیچ وقت با خانوم‌ها بحث نکنید... بلافاصله ببوسیدشون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبى فیروزه اى: بیا آشتى نکنیم حرفى هم نزنیم اما بنشینیم روبروى هم تو لبخند بزن و خیره به چشمانم من هم اشک شوق میریزم ! ... هیچ نگو ولى بیا ... حتى اگر در خواب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خیلی دیره... ولی باید بگم نبودنت شده بغض تو گلوم! نفسای بی تو برام درده! نذار بغضم بترکه.برگرد تا دیگه درد نکشم!! بی تو تو آینه هیشکی رو نمیبینم! برگرد.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.... اینجا...من ویادم فقط تورامیخوهند... فقط برگردتادنیایم رابپایت بریزم فقط برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... با من كه شكسته ام كمی راه بيا ... ... بالی بگشا گاه و بی گاه بيا ... ... آزرده مشو بيا گناه از من بود ... ... گفتم كه مقصرم تو كوتاه بيا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند...پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده وقتی دارید ی آنگ گوش میدیداون رو ب کسی ک رهاتون کرده تقدیم کنید؟؟؟ میخوام ببینم چن نفرمث من هستن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من قهر دیگر کافی است!!! دیگر توان دوری ات را ندارم! بیا و برای یکبار هم که شده غرورمان را نادیده بگیریم و بسوی هم با عشق بدویم! بـــــیـــــا آشتی کنیم!!! باور کن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره تصمیم گرفتم ، نگو ک دیره!! از اون تصمیماتی که کبری میگرفت، کودکانه بودن اما اراده ی بزرگی میخواستن ...  تو چی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین جمله ای که بعد یه هفته آشتی ازش شنیدم "میدونی یه هفته نبودنت چی گذشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم خاطره ی فردایم شوی! امروز من باش... حتی لحظه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیدانستی بارفتنت حالم چجورمیشه....... "نمیرفتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را دوست، معنی می دهد قهر هم با دوست، معنی می دهد هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست قهری او هم نشان دوستی است:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت به خاطرشکستن دلم،نمی بخشمت به خاطر اشکهایی که برات ریختم،نمی بخشمت به خاطر شکستن غرورم،اما...می بخشمت به خاطر->عشق<-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش سريع تفاهم در زندگي مشترك برای خانوم‌ها: هیچ وقت با هیچ مردی بحث نکنید... بلافاصله گریه کنید!!! برای آقایون:  هیچ وقت با خانوم‌ها بحث نکنید... بلافاصله ببوسیدشون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبى فیروزه اى: بیا آشتى نکنیم حرفى هم نزنیم اما بنشینیم روبروى هم تو لبخند بزن و خیره به چشمانم من هم اشک شوق میریزم ! ... هیچ نگو ولى بیا ... حتى اگر در خواب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خیلی دیره... ولی باید بگم نبودنت شده بغض تو گلوم! نفسای بی تو برام درده! نذار بغضم بترکه.برگرد تا دیگه درد نکشم!! بی تو تو آینه هیشکی رو نمیبینم! برگرد.....