بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنای شهر بارون بیا من شدم پشیمون / فکر این شکسته دل باش پشت ابرا نشو پنهون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم من نگاه کن. ببین چگونه اشک غم، روان شده از دیده ام. برای من ز عشق بگو... تو ای کسیکه دوستت دارم تو ای کسیکه قلب من بخاطر تو می تپد برای من بمان برای من سرود آشتی بخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ام را می گذارم پشت در قهرکردی , قهرکردم , سر به سر تو بیا , در را تماما باز کن هر چه میخواهی برایم ناز کن من غرورم را شکستم , داشتی ؟ آمدم , حالا تو با من آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه رفتن بهترین نیست گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست چه قهر باشیم چه آشتی اصل درست این است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جای دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو به یک حرف ناروا نکشم دست وز سر راه تو دلربا نکشم پا عاشق زیباییم اسیر محبت هر دو به چشمان دلفریب تو پیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم * بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم بلکه تو لایق ارامش هستی من ارامش تو رو حتی به ارامش خودم نیز ترجیح میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز خاصی نیست اما می تونه روز خوبی برای آشتی باشه .به جای این که لایک بزنی برو با یک نفر آشتی کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگه با من قهری من که آشتی ام ... میدونم دیگه خز شده ولی بازهم کاربرد داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل همیشه بهار زندگیم بیا بجا اینکه دنبال مقصر بگردیم با هم آشتی کنیم باشه؟ اینجوری همه چی تلخ میشه.... نمینویسم دوست ندارم... میگم تا همیشه دوست دارم و عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدخواه تو کو تا که درآرم پدرش را بیرون بکشم با ته چاقو جگرش را با مشت به صد ضریه کنم خرد سرش را فردا توی روزنامه بخوانی خبرش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا تنها تو از دردم خبر داری من که میدونم.منو تنها نمیذاری خدایا به اونی که ازم نارااحته بگو تنهام مذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دیدار تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... برایم قصه میخوانی؟؟ قصه آمدنت را... میخوانی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما وقتی می خواستیم آشتی کنیم انگشت کوچیکامونو گره می کردیم بهم اینو می خوندیم آی آشتی آشتی آشتی فردا میریم تو کشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين جمله پس از آشتي: . . . . من آخه چيكـار كنم با تو لامصب؟؟؟ :((((

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنای شهر بارون بیا من شدم پشیمون / فکر این شکسته دل باش پشت ابرا نشو پنهون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم من نگاه کن. ببین چگونه اشک غم، روان شده از دیده ام. برای من ز عشق بگو... تو ای کسیکه دوستت دارم تو ای کسیکه قلب من بخاطر تو می تپد برای من بمان برای من سرود آشتی بخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ام را می گذارم پشت در قهرکردی , قهرکردم , سر به سر تو بیا , در را تماما باز کن هر چه میخواهی برایم ناز کن من غرورم را شکستم , داشتی ؟ آمدم , حالا تو با من آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه رفتن بهترین نیست گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست چه قهر باشیم چه آشتی اصل درست این است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جای دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو به یک حرف ناروا نکشم دست وز سر راه تو دلربا نکشم پا عاشق زیباییم اسیر محبت هر دو به چشمان دلفریب تو پیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم * بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم بلکه تو لایق ارامش هستی من ارامش تو رو حتی به ارامش خودم نیز ترجیح میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز خاصی نیست اما می تونه روز خوبی برای آشتی باشه .به جای این که لایک بزنی برو با یک نفر آشتی کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگه با من قهری من که آشتی ام ... میدونم دیگه خز شده ولی بازهم کاربرد داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل همیشه بهار زندگیم بیا بجا اینکه دنبال مقصر بگردیم با هم آشتی کنیم باشه؟ اینجوری همه چی تلخ میشه.... نمینویسم دوست ندارم... میگم تا همیشه دوست دارم و عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدخواه تو کو تا که درآرم پدرش را بیرون بکشم با ته چاقو جگرش را با مشت به صد ضریه کنم خرد سرش را فردا توی روزنامه بخوانی خبرش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا تنها تو از دردم خبر داری من که میدونم.منو تنها نمیذاری خدایا به اونی که ازم نارااحته بگو تنهام مذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دیدار تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... برایم قصه میخوانی؟؟ قصه آمدنت را... میخوانی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما وقتی می خواستیم آشتی کنیم انگشت کوچیکامونو گره می کردیم بهم اینو می خوندیم آی آشتی آشتی آشتی فردا میریم تو کشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين جمله پس از آشتي: . . . . من آخه چيكـار كنم با تو لامصب؟؟؟ :((((