بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم ، اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام بمون ، بهونه باش برای دل سپرد/نزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم  منو بخشیدی و من چشمامو بستم  تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم  که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم  منو ببخش ، منو ببخش .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم  می سوزم و خاموشم تو خودم اشک می ریزم  منو ببخش اگه خیلی بهت بدی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش/بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش  راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان/اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو  منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش  توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم  هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم  هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره  هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چه اندازه می بخشیم . بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از عشق میگفتم از پشیمانی و از اینكه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!... در جواب صدایی بی وقفه می گفت: "دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم اخه من چه قدر برات اسمس آشتی برات بفرستم که باهام آشتی کنی . بیخیال شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از کوچه تنهای ما می گذری گوش کن ناله من از سر دیوار کذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه قلبم بی تو کیشه، زندگی بی تو نمیشه، به خدا قسم عزیزم، تو رو دوست دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه پلی است بین قهر و آشتی ، بیا هی قهر کنیم هی آشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی بخند هرچند غمگینی.ببخش هرچند مسکینی.فراموش کن هرچند دلگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذاري فاصله ها ، تو هجوم سايه ها ، ميون غريبه ها ، نذاري تو جاده ها تو رو از من بگيرن ، تو خودت خوب مي دوني ، توي راه زندگيم ، دلخوشم به بودنت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم ، اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام بمون ، بهونه باش برای دل سپرد/نزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم  منو بخشیدی و من چشمامو بستم  تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم  که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم  منو ببخش ، منو ببخش .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم  می سوزم و خاموشم تو خودم اشک می ریزم  منو ببخش اگه خیلی بهت بدی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش/بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش  راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان/اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو  منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش  توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم  هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم  هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره  هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چه اندازه می بخشیم . بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از عشق میگفتم از پشیمانی و از اینكه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!... در جواب صدایی بی وقفه می گفت: "دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم اخه من چه قدر برات اسمس آشتی برات بفرستم که باهام آشتی کنی . بیخیال شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از کوچه تنهای ما می گذری گوش کن ناله من از سر دیوار کذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه قلبم بی تو کیشه، زندگی بی تو نمیشه، به خدا قسم عزیزم، تو رو دوست دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه پلی است بین قهر و آشتی ، بیا هی قهر کنیم هی آشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی بخند هرچند غمگینی.ببخش هرچند مسکینی.فراموش کن هرچند دلگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذاري فاصله ها ، تو هجوم سايه ها ، ميون غريبه ها ، نذاري تو جاده ها تو رو از من بگيرن ، تو خودت خوب مي دوني ، توي راه زندگيم ، دلخوشم به بودنت