بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز خاصی نیست اما می تونه روز خوبی برای آشتی باشه .به جای این که لایک بزنی برو با یک نفر آشتی کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگه با من قهری من که آشتی ام ... میدونم دیگه خز شده ولی بازهم کاربرد داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل همیشه بهار زندگیم بیا بجا اینکه دنبال مقصر بگردیم با هم آشتی کنیم باشه؟ اینجوری همه چی تلخ میشه.... نمینویسم دوست ندارم... میگم تا همیشه دوست دارم و عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا تنها تو از دردم خبر داری من که میدونم.منو تنها نمیذاری خدایا به اونی که ازم نارااحته بگو تنهام مذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دیدار تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... برایم قصه میخوانی؟؟ قصه آمدنت را... میخوانی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما وقتی می خواستیم آشتی کنیم انگشت کوچیکامونو گره می کردیم بهم اینو می خوندیم آی آشتی آشتی آشتی فردا میریم تو کشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين جمله پس از آشتي: . . . . من آخه چيكـار كنم با تو لامصب؟؟؟ :((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.... اینجا...من ویادم فقط تورامیخوهند... فقط برگردتادنیایم رابپایت بریزم فقط برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند...پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من قهر دیگر کافی است!!! دیگر توان دوری ات را ندارم! بیا و برای یکبار هم که شده غرورمان را نادیده بگیریم و بسوی هم با عشق بدویم! بـــــیـــــا آشتی کنیم!!! باور کن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره تصمیم گرفتم ، نگو ک دیره!! از اون تصمیماتی که کبری میگرفت، کودکانه بودن اما اراده ی بزرگی میخواستن ...  تو چی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین جمله ای که بعد یه هفته آشتی ازش شنیدم "میدونی یه هفته نبودنت چی گذشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم خاطره ی فردایم شوی! امروز من باش... حتی لحظه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیدانستی بارفتنت حالم چجورمیشه....... "نمیرفتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را دوست، معنی می دهد قهر هم با دوست، معنی می دهد هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست قهری او هم نشان دوستی است:)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آشتی کنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز خاصی نیست اما می تونه روز خوبی برای آشتی باشه .به جای این که لایک بزنی برو با یک نفر آشتی کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگه با من قهری من که آشتی ام ... میدونم دیگه خز شده ولی بازهم کاربرد داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل همیشه بهار زندگیم بیا بجا اینکه دنبال مقصر بگردیم با هم آشتی کنیم باشه؟ اینجوری همه چی تلخ میشه.... نمینویسم دوست ندارم... میگم تا همیشه دوست دارم و عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا تنها تو از دردم خبر داری من که میدونم.منو تنها نمیذاری خدایا به اونی که ازم نارااحته بگو تنهام مذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم دیدار تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... برایم قصه میخوانی؟؟ قصه آمدنت را... میخوانی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما وقتی می خواستیم آشتی کنیم انگشت کوچیکامونو گره می کردیم بهم اینو می خوندیم آی آشتی آشتی آشتی فردا میریم تو کشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين جمله پس از آشتي: . . . . من آخه چيكـار كنم با تو لامصب؟؟؟ :((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد.... اینجا...من ویادم فقط تورامیخوهند... فقط برگردتادنیایم رابپایت بریزم فقط برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند...پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانیت را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من قهر دیگر کافی است!!! دیگر توان دوری ات را ندارم! بیا و برای یکبار هم که شده غرورمان را نادیده بگیریم و بسوی هم با عشق بدویم! بـــــیـــــا آشتی کنیم!!! باور کن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره تصمیم گرفتم ، نگو ک دیره!! از اون تصمیماتی که کبری میگرفت، کودکانه بودن اما اراده ی بزرگی میخواستن ...  تو چی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین جمله ای که بعد یه هفته آشتی ازش شنیدم "میدونی یه هفته نبودنت چی گذشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم خاطره ی فردایم شوی! امروز من باش... حتی لحظه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیدانستی بارفتنت حالم چجورمیشه....... "نمیرفتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را دوست، معنی می دهد قهر هم با دوست، معنی می دهد هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست قهری او هم نشان دوستی است:)