بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا دلم پر از آرزو های بزرگ است و دستانم خالی یا دستانم را پر کن یا دلم را از آرزو های بزرگ خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته بدست اوری. انچه را که خواسته ات است و شگفت زده با خود بیاندیشی :ایا کسی برایم آرزو کرده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه همسایه ات هم چراغی آرزو کن قطعا اطراف خانه ات روشن تر خواهد شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزو های بچگیم این بود که بدونم که اگه بروسلی و رستم با هم مبارزه کنن کدوم برنده میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که بی تو میگذرد! گرچه با یاد توست ثانیه هایش! آرزو باز میکشد فریاد!! در کنار تو میگذشت، ای کاش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی گریه کردم هیچ کس یادم نکرد آرزو کردم بمیرم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آرزو داشتم بغلت کنم, نوازشت کنم, بوست کنم ولی حیف که مامانم میگه: ببعی ها شیپیش دارن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها اینقدر حواست به خودته و در آرزو های خودت غرقی که یادت میره یه نفر منتظرته تاازدستشویی بیای بیرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لبخند دنبال جایی برای نشستن میگردد آرزو میکنم لبانت در ان نزدیکی باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی جز انکه برایت مهیاست آرزو نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که دزدانش عصا از کور میدزدند من از خوش باوری اینجا محبت آرزو کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی به خدا گفت :اگر سرنوشت مرا از پیش نوشته ای پس دیگر چه سود که آرزو کنم؟ خدا گفت :شاید نوشته باشم  هرچه آرزو کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه ستاره از اسمون اومد زمین وبهم گفت یه آرزو کن !! تو رو ازش خواستم گفت محاله گفتم چرا؟ گفت من تو کار اجناس بنجل نیستم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزو مکن جز خویشتن خویش باشی. اما بکوش تا بهترین خویشتن خویش باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو/چشمهای خسته و پر انتظارم مال تو/یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو/آرزویم هیچ, قلب بی قرارم مال تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم روی این فرش سپید زیر این عرش کبیر! هر کجا خسته شدی یا که دلبسته شدی! دستی از غیب به دادت برسد! و چه زیباست که ان دست خدا باشدوبس…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا دلم پر از آرزو های بزرگ است و دستانم خالی یا دستانم را پر کن یا دلم را از آرزو های بزرگ خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته بدست اوری. انچه را که خواسته ات است و شگفت زده با خود بیاندیشی :ایا کسی برایم آرزو کرده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه همسایه ات هم چراغی آرزو کن قطعا اطراف خانه ات روشن تر خواهد شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزو های بچگیم این بود که بدونم که اگه بروسلی و رستم با هم مبارزه کنن کدوم برنده میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که بی تو میگذرد! گرچه با یاد توست ثانیه هایش! آرزو باز میکشد فریاد!! در کنار تو میگذشت، ای کاش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی گریه کردم هیچ کس یادم نکرد آرزو کردم بمیرم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آرزو داشتم بغلت کنم, نوازشت کنم, بوست کنم ولی حیف که مامانم میگه: ببعی ها شیپیش دارن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها اینقدر حواست به خودته و در آرزو های خودت غرقی که یادت میره یه نفر منتظرته تاازدستشویی بیای بیرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لبخند دنبال جایی برای نشستن میگردد آرزو میکنم لبانت در ان نزدیکی باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی جز انکه برایت مهیاست آرزو نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که دزدانش عصا از کور میدزدند من از خوش باوری اینجا محبت آرزو کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی به خدا گفت :اگر سرنوشت مرا از پیش نوشته ای پس دیگر چه سود که آرزو کنم؟ خدا گفت :شاید نوشته باشم  هرچه آرزو کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه ستاره از اسمون اومد زمین وبهم گفت یه آرزو کن !! تو رو ازش خواستم گفت محاله گفتم چرا؟ گفت من تو کار اجناس بنجل نیستم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزو مکن جز خویشتن خویش باشی. اما بکوش تا بهترین خویشتن خویش باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو/چشمهای خسته و پر انتظارم مال تو/یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو/آرزویم هیچ, قلب بی قرارم مال تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم روی این فرش سپید زیر این عرش کبیر! هر کجا خسته شدی یا که دلبسته شدی! دستی از غیب به دادت برسد! و چه زیباست که ان دست خدا باشدوبس…