بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی فقط یک ارزو دارم: که در دنیای شیرینت! میان قلب تو با غم نباشد پیوندی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم :خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شب, سیاهت نکند و تورا از دل انکس که دلت در تن اوست… حضرت دوست جدایت نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو می کنم ارزوی کسی باشین که ارزوشو دارین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی یه حرف تو دلمه یه اسم رو لبمه یه شرط تو چشامه و یه ارزو که تو قلبمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ارزو های بزرگ من اینه که یه روز یکی از معلمامو تو خیابون در حال خنده ببینم برم جلو بهش بگم :اگه چیزه خنده داریه بگو تا ماهم بخندیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبیها را برایت ارزو میکنم نه خوشیهار خوشی انست که تو دوست داری وخوبی انکه خدا برای تو دوست دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دوست نازنینی که گفت: قبر منو خیلی بزرگ بسازین چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ثانیه های زنده بودنم رو وقف عشق ورزیدن به تنها عشقم  ارزو میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق در خوشبختی هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه تمام شد ارزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای اونایی که توهم میزنید پله رسیدن به آرزو های بقیه هستید!هه سخت در اشتباهید شما فقط خر بودید که از پل رد شید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت آرزو نمیکردم کفشهای مادرم اندازه ام شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا هرگز آرزو نخواهم کرد، تورا زمانی میخواهم که با دل خود بیای نه آرزوی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنم کسی که براش مهم نیستید!!! براتون مهم نشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی خدا که تموم آرزو هامو جلو چشام پرپر کرد تا عظمتشو نشونم بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آرزو می کنم کسی که منو ناراحت وبدبخت کرد راحت راحت و خوشبخت باشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی فقط یک ارزو دارم: که در دنیای شیرینت! میان قلب تو با غم نباشد پیوندی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم :خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شب, سیاهت نکند و تورا از دل انکس که دلت در تن اوست… حضرت دوست جدایت نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو می کنم ارزوی کسی باشین که ارزوشو دارین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی یه حرف تو دلمه یه اسم رو لبمه یه شرط تو چشامه و یه ارزو که تو قلبمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ارزو های بزرگ من اینه که یه روز یکی از معلمامو تو خیابون در حال خنده ببینم برم جلو بهش بگم :اگه چیزه خنده داریه بگو تا ماهم بخندیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبیها را برایت ارزو میکنم نه خوشیهار خوشی انست که تو دوست داری وخوبی انکه خدا برای تو دوست دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دوست نازنینی که گفت: قبر منو خیلی بزرگ بسازین چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ثانیه های زنده بودنم رو وقف عشق ورزیدن به تنها عشقم  ارزو میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق در خوشبختی هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه تمام شد ارزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای اونایی که توهم میزنید پله رسیدن به آرزو های بقیه هستید!هه سخت در اشتباهید شما فقط خر بودید که از پل رد شید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت آرزو نمیکردم کفشهای مادرم اندازه ام شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا هرگز آرزو نخواهم کرد، تورا زمانی میخواهم که با دل خود بیای نه آرزوی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنم کسی که براش مهم نیستید!!! براتون مهم نشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی خدا که تموم آرزو هامو جلو چشام پرپر کرد تا عظمتشو نشونم بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آرزو می کنم کسی که منو ناراحت وبدبخت کرد راحت راحت و خوشبخت باشه