بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف پشت سرم زیاده! بیخیال مردم درباره ی ارزو هاشون زیاد حرف میزنن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ان زمان که ارزو چو نقشی از سراب شد تمام جستجوی دل سوال بی جواب شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو میکنم من دیرتر از همه بمیرم نه برا این که بیشتر زنرگی کنم برا این که نمیخوام کسی به خاطر من اشک بریزه فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر میفهمیم زندگی همان روزهایی بود که زود رفتنش را ارزو می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم.. هر روز که تلویزیون و روشن میکردم ارزو داشتم بگه امروز اخرین قسمت اخباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت ارزو نمیکردم کفشهای مادرم اندازه ام شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که ارزو بودن ولی خاطره شدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رو ارزو می کنم برای اونایی که یاد نگرفتند بد باشند مثل تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هر کس را که بخواهد فاسد کند او را به تمام ارزو هایش می رساند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هر کس را که بخواهد فاسد کند او را به تمام ارزو هایش می رساند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی نون داغ و صدای خنده مادر و لبخند پدر و سادگی و شادابی صبح پاییزی رو تو این روز قشنگ واستون ارزو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که ارزو هایم را به خاک سپردم به ارامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم جز اینکه ارزو داشتم بزرگ شوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم سبز شدن هر برگ امینی باشد برای ارزوهای قشنگتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش تقصیر از خودت بود ؟ دسته کلید علاقه که گم شد باید عوض میکردی قفل تمام ارزو هایت ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا به اندازه ارزوهایت تلاش کن یا به اندازه تلاشت ارزو کن…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف پشت سرم زیاده! بیخیال مردم درباره ی ارزو هاشون زیاد حرف میزنن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ان زمان که ارزو چو نقشی از سراب شد تمام جستجوی دل سوال بی جواب شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو میکنم من دیرتر از همه بمیرم نه برا این که بیشتر زنرگی کنم برا این که نمیخوام کسی به خاطر من اشک بریزه فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر میفهمیم زندگی همان روزهایی بود که زود رفتنش را ارزو می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم.. هر روز که تلویزیون و روشن میکردم ارزو داشتم بگه امروز اخرین قسمت اخباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت ارزو نمیکردم کفشهای مادرم اندازه ام شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که ارزو بودن ولی خاطره شدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رو ارزو می کنم برای اونایی که یاد نگرفتند بد باشند مثل تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هر کس را که بخواهد فاسد کند او را به تمام ارزو هایش می رساند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هر کس را که بخواهد فاسد کند او را به تمام ارزو هایش می رساند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی نون داغ و صدای خنده مادر و لبخند پدر و سادگی و شادابی صبح پاییزی رو تو این روز قشنگ واستون ارزو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که ارزو هایم را به خاک سپردم به ارامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم جز اینکه ارزو داشتم بزرگ شوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم سبز شدن هر برگ امینی باشد برای ارزوهای قشنگتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش تقصیر از خودت بود ؟ دسته کلید علاقه که گم شد باید عوض میکردی قفل تمام ارزو هایت ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا به اندازه ارزوهایت تلاش کن یا به اندازه تلاشت ارزو کن…