بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی گل را برای زندگیت و کوتاهی عمرش را برای غمهایت آرزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو امشب از آن شب هاست  ازآن شب های زیباست بگو هرچه خواهی خدا امشب دردل همه ی ماست آرزو شیرین و زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام امشب شب مهربونیه (*) این ستاره رو میفرستم به دوستای مهربونم ، شما هم میتونید ب دوستای مهربونتون بفرستید ، بعدش آرزو کنید اگه سه تاش برگشت به آرزوتون میرسین:-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچ بچه ای در حسرت لباس تازه برای عید نباشه الهی آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَب آرزو هآست و مَن قآصدکی بِ دَست بـآد سِپُردَم بآ بِهتَرین آرزو هآ برآی تو تو هَمــِ اون چیزی هَسی کِ اَز خُدآم میخوآم زیبآ تَرین آرزوی مَن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یه عمر عادت کردیم واسه چیزایی که میخوایمو بهش نمیرسیم فاتحه میخونیم... . . . . . محیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من برایت آرزو میکنم عاشق شوى و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد و پس از تنهاییت ، نفرت از کسى نیابى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺍﻱ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻱ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺷﺐ ﺭﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . . . بینا بودنم میدونی چرا؟ برای این که یه بار دیگه فقط یه بار دیگه تو رو ببینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ارزوهاست و من ارزو دارم دلت مثل بهار پر شود از لحظه های ماندگار  زندگیت خالی ار اندوه و غم لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب کم توقع شده ام ! آرزویم کوچک است و کم حرف ، هیچ نمیخواهم جز ‏”‏تـو‏” . سوم اردیبهشت94 ...... شب ارزوها ...... یکی از شبای عاشقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليلة الرغائب شده دل زارو مزار است اشك دل و نجواي شب بنده خوار است ماهيچ نخواهيم به جز دوطلب نيك يك:ديدن كربلاو دو:حضرت ياراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتفاق می خواهد...! یک تلفن نا آشنا... با بی میلی تمام جواب دهم و... صدای تو...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لیلة الرغائب  خدایا فردا و فرداهايم را  هر طور که می خواهی نقاشی کن من به قلم رحمتت  ایمان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... آرزوهایمان را.. مصلحتمان قرار ده!!... "آمین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب بود كه دندون اومد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی گل را برای زندگیت و کوتاهی عمرش را برای غمهایت آرزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو امشب از آن شب هاست  ازآن شب های زیباست بگو هرچه خواهی خدا امشب دردل همه ی ماست آرزو شیرین و زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام امشب شب مهربونیه (*) این ستاره رو میفرستم به دوستای مهربونم ، شما هم میتونید ب دوستای مهربونتون بفرستید ، بعدش آرزو کنید اگه سه تاش برگشت به آرزوتون میرسین:-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچ بچه ای در حسرت لباس تازه برای عید نباشه الهی آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَب آرزو هآست و مَن قآصدکی بِ دَست بـآد سِپُردَم بآ بِهتَرین آرزو هآ برآی تو تو هَمــِ اون چیزی هَسی کِ اَز خُدآم میخوآم زیبآ تَرین آرزوی مَن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یه عمر عادت کردیم واسه چیزایی که میخوایمو بهش نمیرسیم فاتحه میخونیم... . . . . . محیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من برایت آرزو میکنم عاشق شوى و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد و پس از تنهاییت ، نفرت از کسى نیابى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺍﻱ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻱ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺷﺐ ﺭﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . . . بینا بودنم میدونی چرا؟ برای این که یه بار دیگه فقط یه بار دیگه تو رو ببینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ارزوهاست و من ارزو دارم دلت مثل بهار پر شود از لحظه های ماندگار  زندگیت خالی ار اندوه و غم لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب کم توقع شده ام ! آرزویم کوچک است و کم حرف ، هیچ نمیخواهم جز ‏”‏تـو‏” . سوم اردیبهشت94 ...... شب ارزوها ...... یکی از شبای عاشقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليلة الرغائب شده دل زارو مزار است اشك دل و نجواي شب بنده خوار است ماهيچ نخواهيم به جز دوطلب نيك يك:ديدن كربلاو دو:حضرت ياراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتفاق می خواهد...! یک تلفن نا آشنا... با بی میلی تمام جواب دهم و... صدای تو...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لیلة الرغائب  خدایا فردا و فرداهايم را  هر طور که می خواهی نقاشی کن من به قلم رحمتت  ایمان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... آرزوهایمان را.. مصلحتمان قرار ده!!... "آمین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب بود كه دندون اومد !