بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنار ثانيه ها آمين گوي آرزوهايت ميشوم،آرزوهايت مبارك،آرزويم را دعا كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که خفیتم همه بیدار شدند تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست نه در آن لحظه که افتاد و شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت از همیشه شادتر / شهر قلبت زنده و آبادتر غصه هایت دم به دم ای مهربان / در گذرگاه زمان بر بادتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به چیزی که دوس داري نميرسي اينجاشو ميشه تحمل كرد من با اينجاش مشكل دارم كه چیزی رو که دوس نداري بهت تحميل ميكنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی دل و جانت همه یکجا نشود شوق هر کار تو را در نظرت خار آید نفس خویشتنت زین دل و جان باز ستان تا به گرد آوری این چرخ فلک با دستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی، صاحبخانه برای استقبال می آید.با طبقی از آرزوهایی که می خواهی...امشب ..لیلة الرغائب ...مراقب آرزوهایت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که شب آرزو هاست بیاین همه با هم دعا کنیم امسال دیگه فرج مهدی باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آزادی هزار آرزو داریم و در اسارت تنها آرزویمان آزادیست، پس خدایا کمکم کن تا آزادیم را اسیر آرزوهایم نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب اگر قبول نشود دعا از عجایب است زیرا که عرش گشوده و لیله الرغائب است ما را مکن فراموش به گاه سجده ات حاجت نخست ظهور آن یا غائب است التماس دعا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولایم مهدی جان شیعیانت را به جرم اردت به خاندان نبوت سر میبرند..... امشب فقط آمدن تورا آرزو می کنم... شب آرزوها، التماس دعای فرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزويي كن ... گوشهاي خدا پر از ارزوست و دستهايش پر از معجزه ارزويي كن... شايد كوچكترين معجزه اش ارزوي تو باشد اجابت ارزوهاي شما دوستان 4جوكي را در شب ارزوها ارزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شب آرزوها از خدا خواستم که همیشه باهم دوست بمونیم... دریغ که دیگری جدایی مارو پیش خدا فریاد زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب در کنار ثانیه ها آمین گویــــــــــــــــــ ارزوهایتان می شــــــــوم منو از یاد نبرین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ارزوها تموم شد و برام ارزویی نکردی... هه!ببخشید اصلا یادم نبود که شب ارزوها فقط برای کسانیه که دوسشون داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  شب رغائب است! شب آرزو ها! خدایا آرزویی ندارم! آرزویی ندارم که بگویم... وقتی که او رفتــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم ادمای بزرگ اراده می کنن و آدمای کوچیک آرزو، تو شب آرزو ها، آرزو های ما کوچیکا رو فراموش نکنید... التماس دعا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنار ثانيه ها آمين گوي آرزوهايت ميشوم،آرزوهايت مبارك،آرزويم را دعا كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که خفیتم همه بیدار شدند تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست نه در آن لحظه که افتاد و شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت از همیشه شادتر / شهر قلبت زنده و آبادتر غصه هایت دم به دم ای مهربان / در گذرگاه زمان بر بادتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به چیزی که دوس داري نميرسي اينجاشو ميشه تحمل كرد من با اينجاش مشكل دارم كه چیزی رو که دوس نداري بهت تحميل ميكنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی دل و جانت همه یکجا نشود شوق هر کار تو را در نظرت خار آید نفس خویشتنت زین دل و جان باز ستان تا به گرد آوری این چرخ فلک با دستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی، صاحبخانه برای استقبال می آید.با طبقی از آرزوهایی که می خواهی...امشب ..لیلة الرغائب ...مراقب آرزوهایت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که شب آرزو هاست بیاین همه با هم دعا کنیم امسال دیگه فرج مهدی باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آزادی هزار آرزو داریم و در اسارت تنها آرزویمان آزادیست، پس خدایا کمکم کن تا آزادیم را اسیر آرزوهایم نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب اگر قبول نشود دعا از عجایب است زیرا که عرش گشوده و لیله الرغائب است ما را مکن فراموش به گاه سجده ات حاجت نخست ظهور آن یا غائب است التماس دعا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولایم مهدی جان شیعیانت را به جرم اردت به خاندان نبوت سر میبرند..... امشب فقط آمدن تورا آرزو می کنم... شب آرزوها، التماس دعای فرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزويي كن ... گوشهاي خدا پر از ارزوست و دستهايش پر از معجزه ارزويي كن... شايد كوچكترين معجزه اش ارزوي تو باشد اجابت ارزوهاي شما دوستان 4جوكي را در شب ارزوها ارزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شب آرزوها از خدا خواستم که همیشه باهم دوست بمونیم... دریغ که دیگری جدایی مارو پیش خدا فریاد زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب در کنار ثانیه ها آمین گویــــــــــــــــــ ارزوهایتان می شــــــــوم منو از یاد نبرین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ارزوها تموم شد و برام ارزویی نکردی... هه!ببخشید اصلا یادم نبود که شب ارزوها فقط برای کسانیه که دوسشون داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!  شب رغائب است! شب آرزو ها! خدایا آرزویی ندارم! آرزویی ندارم که بگویم... وقتی که او رفتــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم ادمای بزرگ اراده می کنن و آدمای کوچیک آرزو، تو شب آرزو ها، آرزو های ما کوچیکا رو فراموش نکنید... التماس دعا