بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا  زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را  یکی همچون نسیم دشت می گوید :  «کنارت هستم ای تنها!!!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن  از غم به هر بهانه ممکن عبور کن  گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد  یک آسمان تازه و یک جاده جور کن  التماس دعا در شب آرزوها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.  در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه­ی آسمان خواهد نشست.  بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است.  لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من آرزو دارم  دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار  زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم.  برای هم دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم  خانه قلبت پر از گلهای یاس،نغمه خوان خانه قلبت هزار  باغ احساست پر از گلهای ناز،همچو یه قالی پر از نقش و نگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است.  از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست خدایا به حق این شب عزیز همه رابه آرزوهایشان برسان  خدایا ما را ان ده که آن به  خدایا شیرینی بخشش و محبت را به ما بچشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من برایت آرزو میکنم عاشق شوى، و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد، و پس از تنهاییت، نفرت از کسى نیابى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست برایت آرزو میکم  روزهایت هر یکی بهتر ز قبل، خوش بود بر کام تو این روزگار  همچو شمعی باشی و همراه گل، من بگردم دور تو پروانه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست خریدار وفایت هستم شرمنده این لطف وصفایت هستم آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است یادآر که محتاج دعایت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا  آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب درآرزوهایم برایت آرزو میکنم که آرزوی کسی باشی که آرزویش روداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آرزوهاتو رو بال فرشته ها بنویس و تا رسیدنشون به آسمون دعا کن صدای اجابت که به دلت رسید منو فراموش نکن  با آرزوی رسیدن به آرزوهای قشنگتان

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا  زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را  یکی همچون نسیم دشت می گوید :  «کنارت هستم ای تنها!!!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن  از غم به هر بهانه ممکن عبور کن  گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد  یک آسمان تازه و یک جاده جور کن  التماس دعا در شب آرزوها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.  در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه­ی آسمان خواهد نشست.  بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است.  لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من آرزو دارم  دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار  زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم.  برای هم دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم  خانه قلبت پر از گلهای یاس،نغمه خوان خانه قلبت هزار  باغ احساست پر از گلهای ناز،همچو یه قالی پر از نقش و نگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است.  از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست خدایا به حق این شب عزیز همه رابه آرزوهایشان برسان  خدایا ما را ان ده که آن به  خدایا شیرینی بخشش و محبت را به ما بچشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من برایت آرزو میکنم عاشق شوى، و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد، و پس از تنهاییت، نفرت از کسى نیابى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست برایت آرزو میکم  روزهایت هر یکی بهتر ز قبل، خوش بود بر کام تو این روزگار  همچو شمعی باشی و همراه گل، من بگردم دور تو پروانه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست خریدار وفایت هستم شرمنده این لطف وصفایت هستم آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است یادآر که محتاج دعایت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا  آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب درآرزوهایم برایت آرزو میکنم که آرزوی کسی باشی که آرزویش روداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آرزوهاتو رو بال فرشته ها بنویس و تا رسیدنشون به آسمون دعا کن صدای اجابت که به دلت رسید منو فراموش نکن  با آرزوی رسیدن به آرزوهای قشنگتان