بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اندازه آرزوهات تلاش کن یاانقدر که آرزو داری تلاش کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالترین شبنم آرامش را برایت آرزو دارم نازنین نه براى امروزت, براى فرداى هر روزت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای روزگار به چی میخندی مگر نمیبینی سیاه پوش آرزو هایم هسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز ها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیافتد باز هم زندگی خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو محال هم که باشد خواب هم که باشد خیال هم که باشد با تو شیرین است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آرزوها، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزو هاى دست نیافتنى خالى کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادر بخاطر اینکه از همه ی آرزو هاش گذشت تا بچه هاش به آرزوهاشون برسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آرزو هایت مرا جا کن چون من در زیباترین دعا هایم تو را یاد میکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم سرت را روی سینه ام بگذاری تا تپش منظم قلبم را احساس کنی ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ وقت خاطره هامون آرزو نمیشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سنگ قبرم بنویسید آرزو داشت به خیلی جاها برسد ولی کصافط همش تو اینترنت بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گفته بودی که نمی مانی تا من اینقدر فلسفه بافی نکنم من شرمنده این همه آرزو شدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها خواهم گفت تا ان زمان که سحر میدمد بر جاده های شبت بتابند تا مسیر آرزو هایت بی نور نماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیبان بر سر بالین من اهسته میگفتند ک امشب تا سحر این عاشقه دل خسته میمیرد زهرجا بگذرد تابوت من غوغا بپاخیزد چه سنگین میرود این مرده از بس آرزو دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت آرزو هایم کبود است عزیز عجب دست سنگینی داشت سرنوشت…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اندازه آرزوهات تلاش کن یاانقدر که آرزو داری تلاش کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالترین شبنم آرامش را برایت آرزو دارم نازنین نه براى امروزت, براى فرداى هر روزت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای روزگار به چی میخندی مگر نمیبینی سیاه پوش آرزو هایم هسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز ها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیافتد باز هم زندگی خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو محال هم که باشد خواب هم که باشد خیال هم که باشد با تو شیرین است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آرزوها، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزو هاى دست نیافتنى خالى کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادر بخاطر اینکه از همه ی آرزو هاش گذشت تا بچه هاش به آرزوهاشون برسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آرزو هایت مرا جا کن چون من در زیباترین دعا هایم تو را یاد میکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم سرت را روی سینه ام بگذاری تا تپش منظم قلبم را احساس کنی ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ وقت خاطره هامون آرزو نمیشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سنگ قبرم بنویسید آرزو داشت به خیلی جاها برسد ولی کصافط همش تو اینترنت بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گفته بودی که نمی مانی تا من اینقدر فلسفه بافی نکنم من شرمنده این همه آرزو شدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها خواهم گفت تا ان زمان که سحر میدمد بر جاده های شبت بتابند تا مسیر آرزو هایت بی نور نماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیبان بر سر بالین من اهسته میگفتند ک امشب تا سحر این عاشقه دل خسته میمیرد زهرجا بگذرد تابوت من غوغا بپاخیزد چه سنگین میرود این مرده از بس آرزو دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت آرزو هایم کبود است عزیز عجب دست سنگینی داشت سرنوشت…