بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دخترم آرزو ی خوشبختی می‌کنم!! مادرم هم برای من آرزوی خوشبختی کرده بود و مادرش هم برای مادرم نآ امید نیستم ! یک روز ! عآقبت دختری از نسل ما خوشبخت خواهد شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بچگی دوس داشتم با دوست تو ک دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم اما نشد و آرزو ب دل موندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دست دادن عادت میشود دیگر به دست آوردن هم آرزو نمیشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه زیبای خدا را برایت آرزو میکنم چون وقتی نگاه او به سمت توست به دیگری محتاج نخواهی شد
!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و ازمیان تمام آرزو ها دردناک ترینش نخواستن تو در نداشتن توست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا براتون عشق آرزو میکنم! ازاون عشقایی که هرروزبا لبخند از خواب بیدارشید! وبگید زندگی یعنی این! چقدر خوشبختم, مث حال من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است وقتی بدانی بخاطر بایدها, نباید دوستش داشته باشی آرزو میکنم برایت همیشه بایدها برای رسیدن به او باشد دوستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه آرزو کردم از دست دادم دلتنگ آرزو های از دست رفته نیستم نگرانم که روزی ناخواسته دلم تو را آرزو کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کوچه ها ی خاکی به خیر یاد خاله بازیهای سر ظهر یاد حیاط خونه مادر بزرگ یاد بچه محلایی که سالهاس آرزو می کنم کاش یه بار دیگه ببینمشون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ی زندگی حرفی جز این نیست یا مرگ آرزو ها یا آرزوی مرگ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که امید ندارد٬آرزو میکند من آرزو نمیکنم بلکه اینده میسازم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی آرزو میکنی یکی اسمت راصدا کند حتی به اشتباه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بچگی دوس داشتم با دوست تو ک دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم اما نشد و آرزو ب دل موندم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رد پاهای رو قلبمون اونایی که واسه رفتن اومده بودن به سلامتی اونایی که دوست داشتیم مال ما بشن ولی جلو چشمون واسه یکی دیگه شدن به سلامتی اونایی که آرزو بودن ولی رویا شدن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده زنده ام بیهوده نفس می کشم مثل بچه فقیری که آرزویی ندارد بچه فقیر آرزو خطاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم :اگرسرنوشتم را نوشتی, چرا آرزوکنم!؟ گفت :شاید نوشته باشم هرچه آرزو کند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دخترم آرزو ی خوشبختی می‌کنم!! مادرم هم برای من آرزوی خوشبختی کرده بود و مادرش هم برای مادرم نآ امید نیستم ! یک روز ! عآقبت دختری از نسل ما خوشبخت خواهد شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بچگی دوس داشتم با دوست تو ک دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم اما نشد و آرزو ب دل موندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دست دادن عادت میشود دیگر به دست آوردن هم آرزو نمیشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه زیبای خدا را برایت آرزو میکنم چون وقتی نگاه او به سمت توست به دیگری محتاج نخواهی شد
!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و ازمیان تمام آرزو ها دردناک ترینش نخواستن تو در نداشتن توست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا براتون عشق آرزو میکنم! ازاون عشقایی که هرروزبا لبخند از خواب بیدارشید! وبگید زندگی یعنی این! چقدر خوشبختم, مث حال من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است وقتی بدانی بخاطر بایدها, نباید دوستش داشته باشی آرزو میکنم برایت همیشه بایدها برای رسیدن به او باشد دوستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه آرزو کردم از دست دادم دلتنگ آرزو های از دست رفته نیستم نگرانم که روزی ناخواسته دلم تو را آرزو کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کوچه ها ی خاکی به خیر یاد خاله بازیهای سر ظهر یاد حیاط خونه مادر بزرگ یاد بچه محلایی که سالهاس آرزو می کنم کاش یه بار دیگه ببینمشون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ی زندگی حرفی جز این نیست یا مرگ آرزو ها یا آرزوی مرگ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که امید ندارد٬آرزو میکند من آرزو نمیکنم بلکه اینده میسازم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی آرزو میکنی یکی اسمت راصدا کند حتی به اشتباه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بچگی دوس داشتم با دوست تو ک دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم اما نشد و آرزو ب دل موندم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رد پاهای رو قلبمون اونایی که واسه رفتن اومده بودن به سلامتی اونایی که دوست داشتیم مال ما بشن ولی جلو چشمون واسه یکی دیگه شدن به سلامتی اونایی که آرزو بودن ولی رویا شدن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده زنده ام بیهوده نفس می کشم مثل بچه فقیری که آرزویی ندارد بچه فقیر آرزو خطاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم :اگرسرنوشتم را نوشتی, چرا آرزوکنم!؟ گفت :شاید نوشته باشم هرچه آرزو کند…