بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزوم اینه که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که … همه ی آدما ، همیشه با هم مهربون باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که زمان رو به عقب برگردونم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که همه دوستها لحظه های خوبی کنار هم داشته باشن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که هیچ خانواده ای درد و رنج مادرشون و مرگشو نبینن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى از آرزوهام اینه که آخر دنیا داور بیاد سوت بزنه بگه : تازه نیمه اول تموم شده! زمینها را عوض کنید…! بعد ما بریم امریکا اونا بیان ایران! آى بخندیم…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى از آرزوهام اینه که آخر دنیا داور بیاد سوت بزنه بگه : تازه نیمه اول تموم شده! زمینها را عوض کنید…! بعد ما بریم امریکا اونا بیان ایران! آى بخندیم…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم این است که آرزویت ” ساکن کوچه بن بست نباشد هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوم اینه . . . . زمان به عقب برگرده کنارعشقم باشم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزوم اینه که

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که … همه ی آدما ، همیشه با هم مهربون باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که زمان رو به عقب برگردونم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که همه دوستها لحظه های خوبی کنار هم داشته باشن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوم اینه که هیچ خانواده ای درد و رنج مادرشون و مرگشو نبینن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى از آرزوهام اینه که آخر دنیا داور بیاد سوت بزنه بگه : تازه نیمه اول تموم شده! زمینها را عوض کنید…! بعد ما بریم امریکا اونا بیان ایران! آى بخندیم…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى از آرزوهام اینه که آخر دنیا داور بیاد سوت بزنه بگه : تازه نیمه اول تموم شده! زمینها را عوض کنید…! بعد ما بریم امریکا اونا بیان ایران! آى بخندیم…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم این است که آرزویت ” ساکن کوچه بن بست نباشد هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوم اینه . . . . زمان به عقب برگرده کنارعشقم باشم…