بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر یعنی حُرمت، عشق، علاقه، محبت، احساس، آرامش،”زن”,”مــادر”… پسر یعنی تکیه گاه، سایه سر، عشق، پناه، امنیت،”مَرد”,”پــدر”… و رابطه دو نفره یعنی اعتماد ، وفا، درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرد هوا سرد برف سرد زمستان سرد تو با من سرد دنیای من سرد همه چیز سرد ولی فنجان قهوه ام گرم این تضاد برای یک لحظه مرا به آرامش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم… باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم… باز باید مواظب اشک هایم باشم… باز همان تظاهر همیشگی: ” خوبم ” . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتی است که حل کردنش سهم خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا می نگری؟ بودنت تنها نیست تو خدا را داری و من آرامش چشمان تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تود نیا به آدم آرامش نمیده جز اینکه آدم بدونه یکی دوستش داره، پس همیشه در آرامش باش که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برایت آرامش بیاورد… مستحق ” ستایش” است… انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن، در گفتار همه آراسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش که زیباست د دلنشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… به هیچکسی اونقدر درد نده ک آرامش خودش رو توی مرگ ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم درد گرفته… خدایا کوله بار زندگی برایم سنگین است کمی مرا درک کن فقط کمی آرامش از نوع مرگ میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های گستاخ … گونه های من جای لیز خوردن نیستن …. آرامش صورتم را بر هم نزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه باشی، معجزه ای در من رخ می دهدبه نام”آرامش” باش حتی همین قدر دور

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر یعنی حُرمت، عشق، علاقه، محبت، احساس، آرامش،”زن”,”مــادر”… پسر یعنی تکیه گاه، سایه سر، عشق، پناه، امنیت،”مَرد”,”پــدر”… و رابطه دو نفره یعنی اعتماد ، وفا، درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرد هوا سرد برف سرد زمستان سرد تو با من سرد دنیای من سرد همه چیز سرد ولی فنجان قهوه ام گرم این تضاد برای یک لحظه مرا به آرامش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم… باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم… باز باید مواظب اشک هایم باشم… باز همان تظاهر همیشگی: ” خوبم ” . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتی است که حل کردنش سهم خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا می نگری؟ بودنت تنها نیست تو خدا را داری و من آرامش چشمان تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تود نیا به آدم آرامش نمیده جز اینکه آدم بدونه یکی دوستش داره، پس همیشه در آرامش باش که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برایت آرامش بیاورد… مستحق ” ستایش” است… انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن، در گفتار همه آراسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش که زیباست د دلنشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… به هیچکسی اونقدر درد نده ک آرامش خودش رو توی مرگ ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم درد گرفته… خدایا کوله بار زندگی برایم سنگین است کمی مرا درک کن فقط کمی آرامش از نوع مرگ میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های گستاخ … گونه های من جای لیز خوردن نیستن …. آرامش صورتم را بر هم نزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه باشی، معجزه ای در من رخ می دهدبه نام”آرامش” باش حتی همین قدر دور