بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آذر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن او !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فــردا آمــده اسـت و ایـسـتـاده اسـت پــیــشِ رویِ مـــن مـی پـرسـد چــه مـی خــواسـتـی؟ بـا عـصـا او را کــنـار مـی زنـم هــمـچـنـان چـشـم دوخـتـه بـه دوردســت مُـــنــتــظـــــــر ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بعلاوه خداباشی،منهای هرچیزی میتونی زندگی کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنهایی چقدر دلنشین میشود وقتی با خدا پر میشود... خدایا شکرت :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیه که واقعی ولی نامرئیه؟ عشق تو اون چیه که حقیقته ولی غیر منصفانه است؟ دوری تو اون چیه که ظریفه ولی شکست ناپذیر؟ لبخند تو اون چیه که با ارزشه ولی فروشی نیست؟ دوستی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آذری وقتی بره… دیگه برگشتی در کار نیست… اگه هم برگرده….. دیگه اون آدم سابق نیست… دیگه هیچیم مثل سابق نمیشه هیچی … پس قدر بودنشو بدون! همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ماه آذرم ! برای من بودنت همیشگیست، فرقی نمیکند..! چه در کنار من… چه در خاطر من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم به اطلاع بعضی ها برسونم که عزیزم: فِک نکن پیگیر یه آذرماهی نباشی پیگیرِت میشه ها !! بعدِ چند وقت برگردی نمیگه چطوری !! میگه شُـــــــما ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دختر آذریم ! فــرزنــد سوم پاییز … حال و احوالم پاییزیست ! ساعتی آفتــــابی … ساعتی ابــــری … گاهی طوفــــانی … ولی همیشه سبــــز … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آذر ماهی هیچ آرزویی ندارد بلکه خودش آرزوی همس … به همین برکت قسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اشک یه اذرماهی رو درنیار چون همراه اشکاش از چشاش میفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کن : وقتی یه آذر ماهی بهت میگه دوستت دارم ، بدون این همون شانسیه که از قدیم وندیم گفتن فقط یه بار ، در خونه آدمو میزنه. بله این یه واقعیته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾــﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻫـــــــﻲ ﺍﯾﻨﻄــــﻮﺭﯼ ﻧــﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾـﻪ ﻣــــﺪﺕ ﺑﮕــﺬﺭﻩ , ﺑــــﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺴــﯽ ﺧﻮﺷــﺶ ﺑﯿــــﺎﺩ ﺗــــﻮ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﯾــﺎ ﺧﻮﺷــﺶ ﻣــــﯿﺎﺩ ﯾﺎ ﻧﻤــــﯿﺎﺩ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آذری وقتی بره… دیگه برگشتی در کار نیست… اگه هم برگرده….. دیگه اون آدم سابق نیست… پس قدر بودنشو بدون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آذريــا يـه دنــده اي دارن بـه اسمِ “دنــده ي چـــپ ” اگـه تــو ايــن دنــده گــير کنـن هيــچ مکانيکـــي پاسخگــو نيســت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنها موجــوداتي کــه همــه مــخلوقات از درک اونــها عاجــزن مــا آذر ماهــــيا هستــيم… پيچــيدگــي اي که مــا داريــم مينيــاتورهــاي اســتاد فرشچــيان نــداره…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آذر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن او !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فــردا آمــده اسـت و ایـسـتـاده اسـت پــیــشِ رویِ مـــن مـی پـرسـد چــه مـی خــواسـتـی؟ بـا عـصـا او را کــنـار مـی زنـم هــمـچـنـان چـشـم دوخـتـه بـه دوردســت مُـــنــتــظـــــــر ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بعلاوه خداباشی،منهای هرچیزی میتونی زندگی کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنهایی چقدر دلنشین میشود وقتی با خدا پر میشود... خدایا شکرت :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیه که واقعی ولی نامرئیه؟ عشق تو اون چیه که حقیقته ولی غیر منصفانه است؟ دوری تو اون چیه که ظریفه ولی شکست ناپذیر؟ لبخند تو اون چیه که با ارزشه ولی فروشی نیست؟ دوستی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آذری وقتی بره… دیگه برگشتی در کار نیست… اگه هم برگرده….. دیگه اون آدم سابق نیست… دیگه هیچیم مثل سابق نمیشه هیچی … پس قدر بودنشو بدون! همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ماه آذرم ! برای من بودنت همیشگیست، فرقی نمیکند..! چه در کنار من… چه در خاطر من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم به اطلاع بعضی ها برسونم که عزیزم: فِک نکن پیگیر یه آذرماهی نباشی پیگیرِت میشه ها !! بعدِ چند وقت برگردی نمیگه چطوری !! میگه شُـــــــما ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دختر آذریم ! فــرزنــد سوم پاییز … حال و احوالم پاییزیست ! ساعتی آفتــــابی … ساعتی ابــــری … گاهی طوفــــانی … ولی همیشه سبــــز … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آذر ماهی هیچ آرزویی ندارد بلکه خودش آرزوی همس … به همین برکت قسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اشک یه اذرماهی رو درنیار چون همراه اشکاش از چشاش میفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کن : وقتی یه آذر ماهی بهت میگه دوستت دارم ، بدون این همون شانسیه که از قدیم وندیم گفتن فقط یه بار ، در خونه آدمو میزنه. بله این یه واقعیته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾــﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻫـــــــﻲ ﺍﯾﻨﻄــــﻮﺭﯼ ﻧــﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾـﻪ ﻣــــﺪﺕ ﺑﮕــﺬﺭﻩ , ﺑــــﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺴــﯽ ﺧﻮﺷــﺶ ﺑﯿــــﺎﺩ ﺗــــﻮ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﯾــﺎ ﺧﻮﺷــﺶ ﻣــــﯿﺎﺩ ﯾﺎ ﻧﻤــــﯿﺎﺩ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آذری وقتی بره… دیگه برگشتی در کار نیست… اگه هم برگرده….. دیگه اون آدم سابق نیست… پس قدر بودنشو بدون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آذريــا يـه دنــده اي دارن بـه اسمِ “دنــده ي چـــپ ” اگـه تــو ايــن دنــده گــير کنـن هيــچ مکانيکـــي پاسخگــو نيســت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنها موجــوداتي کــه همــه مــخلوقات از درک اونــها عاجــزن مــا آذر ماهــــيا هستــيم… پيچــيدگــي اي که مــا داريــم مينيــاتورهــاي اســتاد فرشچــيان نــداره…