بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل دونیانی بولوشدورک / دنیز منیم دالقا سنین  گونش منیم ایشیق سنین / هامّیسی سنین سنده منیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزیم آشا آشا / سو گلیر داشا داشا  بیر جانم وار ثروتیم / اودا قربان داداشا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیر دنیز دوشون سوسوز / بیر انسان دوشون موتسوز  بیر بهار دوشون چیچک سیز / بیرده منی دوشون سنسیز  هیچ الورمو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سن سن حیاتمن معناسی سن سن سوگیمین رویاسی  سن سن دنیامین دنیاسی  سنی چخ ایستیرم کلم دلماسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا جانان یولوندا جان گویان دیواندور.شاهیدیم بو مطلبه شمعه یانان پرواندور.  شمع  یولوندا یانماغا,پروانه ایلر افتخار.شمع دیر بیچاره پروانه,عجب دیواندور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونده منه باش ووران ایندی منه داش وورور.  ایندی منه داش ووران اوزگحیف نون باش وورور.  اوزگه اگر داش وورا دردینه دوزمک اولار.  باخ بورا سوز بوردادی داشلاری یولداش وورور… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دئمیشدیم؛ گئدرسن من اوللم سن سیز  سن گئتدون من اولمدیم!! باغیشلا منی !  معنی :  گفته بودم اگه بری من میمیرم بی تو  تو رفتی…. من نمردم!! ببخش منو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزلدان اولساقفسيم - ازادلوقا وارهوسيم - خاطرين استرم  عزيز - هرنقدروار نفسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياغيش ياغير داشلارا ،ديين اوچان گوشلارا ، آپارسين بيزدن سلام وفالي يولداشلارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسأ دوست دیدیم دشمن جان اولدومنه / دشمن اوزبختیمیده اینده عیان اولدومنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سو ايچيرم چاناخدان بال سوزولر دوداخدان اوزوم گله بيلمسم سلاميم وار اوزاخدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت ياشا باخماز ... آغارميش باشا باخماز .... اگرگول گوزل اولسا،. باخان داغ داشاباخماز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عطر سنبل اولماز/ بی نغمه بلبل اولماز/ دنیا بوتون گل اچسا/ سنین کیمی گل اولماز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولدوز گليب آي اولماز، بهار گليب ياي اولماز، نجيب لرين ايچينده هيچكس سنه تاي اولماز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیدر بابا ارمو گولی سوسوزدی  باغری یانیب ، دیل دوداغی ، قئر دوزدی  بو گلینین ، یوخدی یأری ، یالقوزدی ! زامان بویو ، آخان چایا ، نه گلدی ؟  شیرین سویا ، آجی چایا ، نه گلدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونده منه باش ووران ايندي منه داش وورور،  ايندي منه داش ووران اوزگحیف نون باش وورور،  اوزگه اگر داش وورا دردينه دوزمك اولار،  باخ بورا سوز بوردادي داشلاري قارداش وورور..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل دونیانی بولوشدورک / دنیز منیم دالقا سنین  گونش منیم ایشیق سنین / هامّیسی سنین سنده منیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزیم آشا آشا / سو گلیر داشا داشا  بیر جانم وار ثروتیم / اودا قربان داداشا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیر دنیز دوشون سوسوز / بیر انسان دوشون موتسوز  بیر بهار دوشون چیچک سیز / بیرده منی دوشون سنسیز  هیچ الورمو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سن سن حیاتمن معناسی سن سن سوگیمین رویاسی  سن سن دنیامین دنیاسی  سنی چخ ایستیرم کلم دلماسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا جانان یولوندا جان گویان دیواندور.شاهیدیم بو مطلبه شمعه یانان پرواندور.  شمع  یولوندا یانماغا,پروانه ایلر افتخار.شمع دیر بیچاره پروانه,عجب دیواندور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونده منه باش ووران ایندی منه داش وورور.  ایندی منه داش ووران اوزگحیف نون باش وورور.  اوزگه اگر داش وورا دردینه دوزمک اولار.  باخ بورا سوز بوردادی داشلاری یولداش وورور… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دئمیشدیم؛ گئدرسن من اوللم سن سیز  سن گئتدون من اولمدیم!! باغیشلا منی !  معنی :  گفته بودم اگه بری من میمیرم بی تو  تو رفتی…. من نمردم!! ببخش منو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزلدان اولساقفسيم - ازادلوقا وارهوسيم - خاطرين استرم  عزيز - هرنقدروار نفسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياغيش ياغير داشلارا ،ديين اوچان گوشلارا ، آپارسين بيزدن سلام وفالي يولداشلارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسأ دوست دیدیم دشمن جان اولدومنه / دشمن اوزبختیمیده اینده عیان اولدومنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سو ايچيرم چاناخدان بال سوزولر دوداخدان اوزوم گله بيلمسم سلاميم وار اوزاخدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت ياشا باخماز ... آغارميش باشا باخماز .... اگرگول گوزل اولسا،. باخان داغ داشاباخماز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عطر سنبل اولماز/ بی نغمه بلبل اولماز/ دنیا بوتون گل اچسا/ سنین کیمی گل اولماز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولدوز گليب آي اولماز، بهار گليب ياي اولماز، نجيب لرين ايچينده هيچكس سنه تاي اولماز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیدر بابا ارمو گولی سوسوزدی  باغری یانیب ، دیل دوداغی ، قئر دوزدی  بو گلینین ، یوخدی یأری ، یالقوزدی ! زامان بویو ، آخان چایا ، نه گلدی ؟  شیرین سویا ، آجی چایا ، نه گلدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونده منه باش ووران ايندي منه داش وورور،  ايندي منه داش ووران اوزگحیف نون باش وورور،  اوزگه اگر داش وورا دردينه دوزمك اولار،  باخ بورا سوز بوردادي داشلاري قارداش وورور..