بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس ژالــــه اصفهانـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما با این همه تقصیر من نبود که با این همه... با این همه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهاي ما هنوز ناتمام... تا نگاه مي کني: وقت رفتن است بازهم همان حکايت هميشگي ! لحظه ي عظيمت تو ناگزير مي شود آي... ناگهان چقدر زود دير مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم امروز ،او ما را ... فردا؟

گروه پیامک شعر / اس ام اس ژالــــه اصفهانـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما با این همه تقصیر من نبود که با این همه... با این همه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهاي ما هنوز ناتمام... تا نگاه مي کني: وقت رفتن است بازهم همان حکايت هميشگي ! لحظه ي عظيمت تو ناگزير مي شود آي... ناگهان چقدر زود دير مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم امروز ،او ما را ... فردا؟