بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس پرسی بیش شلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق برف و یخبندانم من عاشق امواج و باد و طوفانم تقریباً عاشق همه چیز که در طبیعت است و ممکن است باعث بدبختی انسان شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه ای بکار و مگذار هیچ جباری آن را درو کند ثروتی بدست آر و مگذار هیچ شیادی از کفت برباید ، جامه ای بباف و مگذار هیچ بیکاره ای آن را درپوشد . و سلاحی بساز که در دفاع از خویش حمل کنی

گروه پیامک شعر / اس ام اس پرسی بیش شلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق برف و یخبندانم من عاشق امواج و باد و طوفانم تقریباً عاشق همه چیز که در طبیعت است و ممکن است باعث بدبختی انسان شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه ای بکار و مگذار هیچ جباری آن را درو کند ثروتی بدست آر و مگذار هیچ شیادی از کفت برباید ، جامه ای بباف و مگذار هیچ بیکاره ای آن را درپوشد . و سلاحی بساز که در دفاع از خویش حمل کنی