بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان بی کرانه را تو با شمار عمر ما مسنج به پای او دمی ست این درنگ درد و رنج به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش شيرين ترين آواز چيست؟ چشم غمگينش به رويم خيره ماند قطره قطره اشکش از مژگان چکيد لرزه افتادش به گيسوي بلند زير لب غمناک خواند ناله‌ي زنجيرها بر دست من!... هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل ! نه غمی ، نه غمگساری نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری... هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری!... هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش شيرين ترين آواز چيست؟ چشم غمگينش به رويم خيره ماند قطره قطره اشکش از مژگان چکيد لرزه افتادش به گيسوي بلند زير لب غمناک خواند ناله‌ي زنجيرها بر دست من!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت

گروه پیامک شعر / اس ام اس هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان بی کرانه را تو با شمار عمر ما مسنج به پای او دمی ست این درنگ درد و رنج به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش شيرين ترين آواز چيست؟ چشم غمگينش به رويم خيره ماند قطره قطره اشکش از مژگان چکيد لرزه افتادش به گيسوي بلند زير لب غمناک خواند ناله‌ي زنجيرها بر دست من!... هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل ! نه غمی ، نه غمگساری نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری... هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری!... هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش شيرين ترين آواز چيست؟ چشم غمگينش به رويم خيره ماند قطره قطره اشکش از مژگان چکيد لرزه افتادش به گيسوي بلند زير لب غمناک خواند ناله‌ي زنجيرها بر دست من!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت