بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس نیما یوشیج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شنیدید زخود یا زغیر وآنچه بکردند زشر و زخیر بود کم ار مدت آن یا مدید عارضه ای بود که شد ناپدید و آنچه بجا مانده بهای دل است کان همه افسانه بی حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این راه شوم ،گرچه تاریک است همه خارزار است و باریک است ز تاریکیم بس خوش آید همی که تا وقت کین از نظرها کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی چه هوسناک است ، چه شیرین! چه برومندی دمی با زندگی آزاد بودن، خواستن بی ترس،حرف از خواستن بی ترس گفتن،شاد بودن!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم سخت گرفته است از این میهمان‌خانه‌ی مهمان‌کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است: چند تن خواب آلود چند تن ناهموار چند تن ناهشیار...

گروه پیامک شعر / اس ام اس نیما یوشیج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شنیدید زخود یا زغیر وآنچه بکردند زشر و زخیر بود کم ار مدت آن یا مدید عارضه ای بود که شد ناپدید و آنچه بجا مانده بهای دل است کان همه افسانه بی حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این راه شوم ،گرچه تاریک است همه خارزار است و باریک است ز تاریکیم بس خوش آید همی که تا وقت کین از نظرها کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی چه هوسناک است ، چه شیرین! چه برومندی دمی با زندگی آزاد بودن، خواستن بی ترس،حرف از خواستن بی ترس گفتن،شاد بودن!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم سخت گرفته است از این میهمان‌خانه‌ی مهمان‌کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است: چند تن خواب آلود چند تن ناهموار چند تن ناهشیار...