بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس ناصرخسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجلال تو را ضؤ سماکی افگند اعدای تو را سوی مغاکی افگند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیوان چو قران به برج خاکی افگند زاحداث زمانه را به پاکی افگند

گروه پیامک شعر / اس ام اس ناصرخسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجلال تو را ضؤ سماکی افگند اعدای تو را سوی مغاکی افگند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیوان چو قران به برج خاکی افگند زاحداث زمانه را به پاکی افگند