بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس مولوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گنجي بي دد و بي دام نيست جز به خلوتگاه حق آرام نيست مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چو چنگيم و تو زخمه مي زني زاري از ما ني تو زاري مي كني ما چو ناييمو نوا در ما زتو ست ما چو كوهيم و صدا در ما ز تو ست مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون بسي ابليس آدم روي هست پس به هر دستي نشايد داد دست مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي پير كه شد حرص جوان ميگردد/خواب در وقت سحر گاه گران ميگردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویــش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خـــود مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست قبولم کن وجانم بستان مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان...

گروه پیامک شعر / اس ام اس مولوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گنجي بي دد و بي دام نيست جز به خلوتگاه حق آرام نيست مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چو چنگيم و تو زخمه مي زني زاري از ما ني تو زاري مي كني ما چو ناييمو نوا در ما زتو ست ما چو كوهيم و صدا در ما ز تو ست مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون بسي ابليس آدم روي هست پس به هر دستي نشايد داد دست مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي پير كه شد حرص جوان ميگردد/خواب در وقت سحر گاه گران ميگردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویــش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خـــود مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست قبولم کن وجانم بستان مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان...