بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس مهرداد اوستا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر این هرزه هر چیز به فردمگر این گرگ حریصمگر این دیو، چه گویم این دزدگر خدا نیست شما بی همه چیزان را چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دل، دُرِ معنی از خرد سُفتعشق آمد و مدحت علی گفتای جان جهان و جان هستیوی زنده به تو روان هستیمقصود نبی ز لافتاییممدوح خدا به هل اتایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آسوده ز طوفان بلا ، و آن گاه چنگ در دامن طوفان زده تنها من هر نفس همچو یکی نای برون آرم از دل خستهّ سودا زده آوا من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون برآرم ز دل سوخته آوا من زار نالم که دریغا ، که دریغا من خود ندانم که مرا وایه بود یا نی کس نپرسید که دارم چه تمنا من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بیدرد ندانی كه چه دردی است؟ چون جام شفق موج زند خون به دل من با این همه دور از تو مرا چهره زردی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازآ كه چون برگ خزانم رخ زردی‌‌ست  با یاد تو دم ساز دل من دم سردی‌ست گر رو به تو آورده‌ام از روی نیازی‌‌ست ور دردسری می‌دهمت از سر دردی‌ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خلوت دل سرزده یک شب درآ ساغر زده  آخر نگویی سرزده, از من چه کوتاهی بگو؟  من عاشق تنهایی‌ام سرگشته شیدایی‌ام  دیوانه‌ای رسوایی‌ام, تو هرچه می‌خواهی بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بگو تا کیستی, مهری؟ بگو, ماهی؟ بگو  خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو، آهی؟ بگو  راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن  دیگر بگو از جان من, جانا چه می‌خواهی؟ بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روي بخت ز ديده، ز چهر عمر به گردون گهي چو اشك نشستم، گهي چو رنگ پريدم  وفا نكردي و كردم، بسر نبردي و بردم ثبات عهد مرا ديدي اي فروغ اميدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود از تو گريزي چنين كه بار غم دل ز دست شكوه گرفتم، بدوش ناله كشيدم  جواني ام به سمند شتاب مي شد و از پي  چو گرد در قدم او، دويدم و نرسيدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو شمع خنده نكردي، مگر به روز سياهم  چو بخت جلوه نكردي، مگر ز موي سپيدم  بجز وفا و عنايت، نماند در همه عالم  ندامتي كه نبردم، ملامتي كه نديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كي ام، شكوفه اشكي كه در هواي تو هر شب ز چشم ناله شكفتم، به روي شكوه دويدم مرا نصيب غم آمد، به شادي همه عالم  چرا كه از همه عالم، محبت تو گزيدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا نكردي و كردم، خطا نديدي و ديدم  شكستي و نشكستم، بُريدي و نبريدم  اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت  كشيدم از تو كشيدم، شنيدم از تو شنيدم

گروه پیامک شعر / اس ام اس مهرداد اوستا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر این هرزه هر چیز به فردمگر این گرگ حریصمگر این دیو، چه گویم این دزدگر خدا نیست شما بی همه چیزان را چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دل، دُرِ معنی از خرد سُفتعشق آمد و مدحت علی گفتای جان جهان و جان هستیوی زنده به تو روان هستیمقصود نبی ز لافتاییممدوح خدا به هل اتایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آسوده ز طوفان بلا ، و آن گاه چنگ در دامن طوفان زده تنها من هر نفس همچو یکی نای برون آرم از دل خستهّ سودا زده آوا من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون برآرم ز دل سوخته آوا من زار نالم که دریغا ، که دریغا من خود ندانم که مرا وایه بود یا نی کس نپرسید که دارم چه تمنا من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بیدرد ندانی كه چه دردی است؟ چون جام شفق موج زند خون به دل من با این همه دور از تو مرا چهره زردی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازآ كه چون برگ خزانم رخ زردی‌‌ست  با یاد تو دم ساز دل من دم سردی‌ست گر رو به تو آورده‌ام از روی نیازی‌‌ست ور دردسری می‌دهمت از سر دردی‌ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خلوت دل سرزده یک شب درآ ساغر زده  آخر نگویی سرزده, از من چه کوتاهی بگو؟  من عاشق تنهایی‌ام سرگشته شیدایی‌ام  دیوانه‌ای رسوایی‌ام, تو هرچه می‌خواهی بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بگو تا کیستی, مهری؟ بگو, ماهی؟ بگو  خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو، آهی؟ بگو  راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن  دیگر بگو از جان من, جانا چه می‌خواهی؟ بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روي بخت ز ديده، ز چهر عمر به گردون گهي چو اشك نشستم، گهي چو رنگ پريدم  وفا نكردي و كردم، بسر نبردي و بردم ثبات عهد مرا ديدي اي فروغ اميدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود از تو گريزي چنين كه بار غم دل ز دست شكوه گرفتم، بدوش ناله كشيدم  جواني ام به سمند شتاب مي شد و از پي  چو گرد در قدم او، دويدم و نرسيدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو شمع خنده نكردي، مگر به روز سياهم  چو بخت جلوه نكردي، مگر ز موي سپيدم  بجز وفا و عنايت، نماند در همه عالم  ندامتي كه نبردم، ملامتي كه نديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كي ام، شكوفه اشكي كه در هواي تو هر شب ز چشم ناله شكفتم، به روي شكوه دويدم مرا نصيب غم آمد، به شادي همه عالم  چرا كه از همه عالم، محبت تو گزيدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا نكردي و كردم، خطا نديدي و ديدم  شكستي و نشكستم، بُريدي و نبريدم  اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت  كشيدم از تو كشيدم، شنيدم از تو شنيدم