بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس مهدی سهیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مگو که خدا را ندیده ام هرگز اگر خدا طلبی خدا در اشک یتیمان رفته از یاد است خدا در آه غریبان خانه بر باد است اگر خدا خواهی درون بغض زنان غریب، جای خداست دل شکسته هر بینوا سرای خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی با تاب گیسو ،تا که بی تابم کنی زلف را یکسو زدی،تا غرق مهتابم کنی آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام کوچ عزیزان الاهی نگه کردن از چشم شاعر نباشد الاهی کسی را که من دوست دارم به دوران عمرم مسافر نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاهی غمم بار خاطر نباشد که در غم مرا جان صابر نباشد الاهی نباشد وداعی و گر هست برای کسی بار آخر نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجو با خداگو فرق دارد حقیقت با هیاهو فرق دارد خداگو حاجی مردم فریب است خداجو مومن حسرت نصیب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قافل از حق شدم و قافله عمر گذشت ناله ام زمزمه روح پریشان منست در بر عشق بسی دم زدم از رتبت عقل گفت خاموش که او طفل دبستان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمشب همدم من دیده گریان من است ناله مرغ شب از حال پریشان من است خنده ها برلب من بود و کس آگاه نشد زین همه درد خموشانه که بر جان منست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین اشک دمادم که بود پرده در من در عطر چمن های جهان بوی تو دیدم در برگ درختان سر گیسوی تو دیدم هر منظره را منظری از روی تو دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من وی نام تو روشنگر شام و سحر من جز نقش تو نقشی نبود در نظر من شبها منم و عشق تو و چشم تر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كه گل رود از باغ باغبانان چه كند ؟ چو بي بهار شود با غم خزان چه كند ؟ كسي كه مهر گل از دل نميتواند كند به باغ خشك در ايام مهرگان چه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر با سحر خو کنی بانگ خدا را بشنوی دل را اگر گیسو کنی ، هرشب ندا را بشنوی در آن سکوت جانفزار از عرش می آید صدا گوش دگر باید ترا تا آن صدا را بشنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارف كسي بود كه به شب اي خدا كند با سوز سينه خسته دلان را دعا كند پيچد سر از عنايت سلطان به كبر و ناز در كوي فقر قامت خدمت دو تا كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار الها بال پروازم ببخش روح آزاد سبکتازم ببخش عاشق بزم تو ام ،راهم بده عقل روشن ،جان آگاهم بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداگو با خداجو فرق دارد حقیقت با هیاهو فرق دارد بسا مشرک که خود قرآن بدست است نداند در حقیقت بت پرست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمودم آشنایان را فغان از آشنایی آرزومندم که با هر آشنا بیگانه باشم مرغ خوشخوانم وگر در حلقه زاغان نشینم کی توانم لحظه ای در نغمه مستانه باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست میدارم که با خویشان خود بیگانه باشم همدم عقلم چرا همصحبت دیوانه باشم دل به هر کس کی سپارم من در دلها مقیم تا نتوانم شمع مجلس شد چرا پروانه باشم

گروه پیامک شعر / اس ام اس مهدی سهیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مگو که خدا را ندیده ام هرگز اگر خدا طلبی خدا در اشک یتیمان رفته از یاد است خدا در آه غریبان خانه بر باد است اگر خدا خواهی درون بغض زنان غریب، جای خداست دل شکسته هر بینوا سرای خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی با تاب گیسو ،تا که بی تابم کنی زلف را یکسو زدی،تا غرق مهتابم کنی آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام کوچ عزیزان الاهی نگه کردن از چشم شاعر نباشد الاهی کسی را که من دوست دارم به دوران عمرم مسافر نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاهی غمم بار خاطر نباشد که در غم مرا جان صابر نباشد الاهی نباشد وداعی و گر هست برای کسی بار آخر نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجو با خداگو فرق دارد حقیقت با هیاهو فرق دارد خداگو حاجی مردم فریب است خداجو مومن حسرت نصیب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قافل از حق شدم و قافله عمر گذشت ناله ام زمزمه روح پریشان منست در بر عشق بسی دم زدم از رتبت عقل گفت خاموش که او طفل دبستان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمشب همدم من دیده گریان من است ناله مرغ شب از حال پریشان من است خنده ها برلب من بود و کس آگاه نشد زین همه درد خموشانه که بر جان منست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین اشک دمادم که بود پرده در من در عطر چمن های جهان بوی تو دیدم در برگ درختان سر گیسوی تو دیدم هر منظره را منظری از روی تو دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من وی نام تو روشنگر شام و سحر من جز نقش تو نقشی نبود در نظر من شبها منم و عشق تو و چشم تر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كه گل رود از باغ باغبانان چه كند ؟ چو بي بهار شود با غم خزان چه كند ؟ كسي كه مهر گل از دل نميتواند كند به باغ خشك در ايام مهرگان چه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر با سحر خو کنی بانگ خدا را بشنوی دل را اگر گیسو کنی ، هرشب ندا را بشنوی در آن سکوت جانفزار از عرش می آید صدا گوش دگر باید ترا تا آن صدا را بشنوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارف كسي بود كه به شب اي خدا كند با سوز سينه خسته دلان را دعا كند پيچد سر از عنايت سلطان به كبر و ناز در كوي فقر قامت خدمت دو تا كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار الها بال پروازم ببخش روح آزاد سبکتازم ببخش عاشق بزم تو ام ،راهم بده عقل روشن ،جان آگاهم بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداگو با خداجو فرق دارد حقیقت با هیاهو فرق دارد بسا مشرک که خود قرآن بدست است نداند در حقیقت بت پرست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمودم آشنایان را فغان از آشنایی آرزومندم که با هر آشنا بیگانه باشم مرغ خوشخوانم وگر در حلقه زاغان نشینم کی توانم لحظه ای در نغمه مستانه باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست میدارم که با خویشان خود بیگانه باشم همدم عقلم چرا همصحبت دیوانه باشم دل به هر کس کی سپارم من در دلها مقیم تا نتوانم شمع مجلس شد چرا پروانه باشم