بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس مهدی اخوان ثالث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من ای زبرجد گون نگین ،‌ خاتمت بازیچه ی هر باد تا کجا بردی مرا دیشب     با تو دیشب تا کجا رفتم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است  و هر سازی كه می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم  قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر كجا آیا همین رنگ است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ بی برگی خنده اش خونیست اشک آمیز جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن . پادشاه فصلها ، پائیز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش. باغ بی برگی، روز و شب تنهاست،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که می‌ترسم ترا خورشید پندارند و می‌ترسم همه از خواب برخیزند و می‌ترسم همه از خواب برخیزند و می‌ترسم که چشم از خواب بردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من که اینان زود می‌پوشند رو در خواب‌های بی گناهی‌ها و من می‌مانم و بیداد بی خوابی در این ایوان سرپوشیدهٔ متروک بیا امشب که بس تاریک و تن‌هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ایوان سرپوشیده، وین تالاب مالامال دلی خوش کرده‌ام با این پرستوها و ماهی‌ها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی بیا ای همگناه ِ من درین برزخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند دلم تنگ است  بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی‌ها دلم تنگ است

گروه پیامک شعر / اس ام اس مهدی اخوان ثالث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من ای زبرجد گون نگین ،‌ خاتمت بازیچه ی هر باد تا کجا بردی مرا دیشب     با تو دیشب تا کجا رفتم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است  و هر سازی كه می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم  قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر كجا آیا همین رنگ است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ بی برگی خنده اش خونیست اشک آمیز جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن . پادشاه فصلها ، پائیز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش. باغ بی برگی، روز و شب تنهاست،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که می‌ترسم ترا خورشید پندارند و می‌ترسم همه از خواب برخیزند و می‌ترسم همه از خواب برخیزند و می‌ترسم که چشم از خواب بردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من که اینان زود می‌پوشند رو در خواب‌های بی گناهی‌ها و من می‌مانم و بیداد بی خوابی در این ایوان سرپوشیدهٔ متروک بیا امشب که بس تاریک و تن‌هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ایوان سرپوشیده، وین تالاب مالامال دلی خوش کرده‌ام با این پرستوها و ماهی‌ها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی بیا ای همگناه ِ من درین برزخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند دلم تنگ است  بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی‌ها دلم تنگ است