بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس ملک الشعرا بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد... ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو کار می‌کن، مگو چیست کار که سرمایهٔ جاودانی است کار ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم آیین محبت و وفا می‌دانیم زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست فریاد که فریادرسی پیدا نیست بس لابه نمودیم و کس آواز نداد پیداست که در خانه کسی پیدا نیست ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو کار می‌کن، مگو چیست کار که سرمایهٔ جاودانی است کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم آیین محبت و وفا می‌دانیم زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست فریاد که فریادرسی پیدا نیست بس لابه نمودیم و کس آواز نداد پیداست که در خانه کسی پیدا نیست

گروه پیامک شعر / اس ام اس ملک الشعرا بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد... ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو کار می‌کن، مگو چیست کار که سرمایهٔ جاودانی است کار ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم آیین محبت و وفا می‌دانیم زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست فریاد که فریادرسی پیدا نیست بس لابه نمودیم و کس آواز نداد پیداست که در خانه کسی پیدا نیست ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو کار می‌کن، مگو چیست کار که سرمایهٔ جاودانی است کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم آیین محبت و وفا می‌دانیم زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست فریاد که فریادرسی پیدا نیست بس لابه نمودیم و کس آواز نداد پیداست که در خانه کسی پیدا نیست