بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس معینی کرمانشاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم زیباست؛ جامه ام دیباست؛ دیده ام بیناست؛ زبانم گویاست؛ قفسم هم طلاست؛ بر این ارزد که دلم تنهاست؟ (معینی کرمانشاهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجـــی تو حجـــازی شو ، من کـــــــــعبه در آغوشم آن نـــــور کــــه مــــن بینم هــــــر کـــــور نمی بیند این نامه که من دارم ، باز است و بسی خوانا محروم نمی خواند ، مغرور نمی بیند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه پنـدار تــــو: جهانم زيباست! جامه ام ديباست! ديــــــده ام بيناست! زيـانـــم گـــــــــوياست! قفســــم طلاســـــــــــت! به اين ارزد كه دلم تنهاست؟

گروه پیامک شعر / اس ام اس معینی کرمانشاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم زیباست؛ جامه ام دیباست؛ دیده ام بیناست؛ زبانم گویاست؛ قفسم هم طلاست؛ بر این ارزد که دلم تنهاست؟ (معینی کرمانشاهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجـــی تو حجـــازی شو ، من کـــــــــعبه در آغوشم آن نـــــور کــــه مــــن بینم هــــــر کـــــور نمی بیند این نامه که من دارم ، باز است و بسی خوانا محروم نمی خواند ، مغرور نمی بیند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه پنـدار تــــو: جهانم زيباست! جامه ام ديباست! ديــــــده ام بيناست! زيـانـــم گـــــــــوياست! قفســــم طلاســـــــــــت! به اين ارزد كه دلم تنهاست؟