بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس فریـدون مشیـری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چشم ز گریه سرخ خواب از تو گریخت ای جان به لب آمده از تو گریخت با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت با شب بنشین که آفتاب از تو گریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل را به پند درمان کنمش جان را به کمند سر به فرمان کنمش این شعله چگونه از دلم سر نکشد وین شوق چگونه از تو پنهان کنمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو به تار و پود جانم بسته است بی روی تو درهای جهانم بسته است از دست تو خواهم که برآرم فریاد در پیش نگاه تو زبانم بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد غمهای زمانه را فراموشم کرد یک سیـــنه سخن به درگهت آوردم چشمان سخنگوی تو خاموشم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه نشد خیالم آزاد از تو یک روز نگشت خاطرم شاد از تو دانی که ز عشق تو چه شد حاصل من یک جان و هزار گونه فریاد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها غمگین نشسته با ماه در خلوت ساکت شبانگاه اشکی به رخم دوید ناگاه روی تو شکفت در سرشکم دیدم که هنوز عاشقم آه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیینه چون شکست قابی سیاه و خالی از او به جای ماند با یاد دل که آینه ای بود در خود گریستم بی آینه چگونه درین قاب زیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد آن گونه که بر کفش تو ننشیند گرد فردا که جهان کنیم بدرود به درد آه آن همه خاک را چه می خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته می شد هر که با ما نیست با مادشمن است گفتم آری این سخن فرموده اهریمن است اهل معنا اهل دل با دشمنان هم دوستند ای شما با خلق دشمن ؟ قلبهاتان از آهن است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه های روز و شبم لحظه های شکفتن سحر است که سیاهی شکسته پا به گریز روشنایی گشوده بال و پر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان فشرده شب تیره پا که پنداری هزار سال بدین حال باز می ماند به هیچ گوشه ای از چارسوی این مرداب خروس ایه آرامشی نمی خواند چه انتظار سیاهی سپیده می داند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم درین عالم گرم پو، تابنده، هستی بخش چون خورشید باش تا توانی پاک، روشن مثل باران مثل مروارید باش

گروه پیامک شعر / اس ام اس فریـدون مشیـری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای چشم ز گریه سرخ خواب از تو گریخت ای جان به لب آمده از تو گریخت با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت با شب بنشین که آفتاب از تو گریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل را به پند درمان کنمش جان را به کمند سر به فرمان کنمش این شعله چگونه از دلم سر نکشد وین شوق چگونه از تو پنهان کنمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو به تار و پود جانم بسته است بی روی تو درهای جهانم بسته است از دست تو خواهم که برآرم فریاد در پیش نگاه تو زبانم بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد غمهای زمانه را فراموشم کرد یک سیـــنه سخن به درگهت آوردم چشمان سخنگوی تو خاموشم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه نشد خیالم آزاد از تو یک روز نگشت خاطرم شاد از تو دانی که ز عشق تو چه شد حاصل من یک جان و هزار گونه فریاد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها غمگین نشسته با ماه در خلوت ساکت شبانگاه اشکی به رخم دوید ناگاه روی تو شکفت در سرشکم دیدم که هنوز عاشقم آه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیینه چون شکست قابی سیاه و خالی از او به جای ماند با یاد دل که آینه ای بود در خود گریستم بی آینه چگونه درین قاب زیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد آن گونه که بر کفش تو ننشیند گرد فردا که جهان کنیم بدرود به درد آه آن همه خاک را چه می خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته می شد هر که با ما نیست با مادشمن است گفتم آری این سخن فرموده اهریمن است اهل معنا اهل دل با دشمنان هم دوستند ای شما با خلق دشمن ؟ قلبهاتان از آهن است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه های روز و شبم لحظه های شکفتن سحر است که سیاهی شکسته پا به گریز روشنایی گشوده بال و پر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان فشرده شب تیره پا که پنداری هزار سال بدین حال باز می ماند به هیچ گوشه ای از چارسوی این مرداب خروس ایه آرامشی نمی خواند چه انتظار سیاهی سپیده می داند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم درین عالم گرم پو، تابنده، هستی بخش چون خورشید باش تا توانی پاک، روشن مثل باران مثل مروارید باش