بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن های هرزه را سنگسار می کنند غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمی داند که مغزهای هرزه ویرانگرترند را تا تن های هرزه ... فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن گر دلی پر از وفا داری ...از مرد وفا مجو...مجو هرگز....او معنی عشق را نمی داند (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در روزگارت پر ز دردی، اگر نداری حسرت بگو قیمت چندی...  . فروغ فرخزاد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها را درياب چشم فردا كور است نه چراغيست در آن پايان هر چه از دور نمايانست شايد آن نقطه نوراني چشم گرگان بيابانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تو چون ساحل آغوش گشودم در دلم بود که دلدار تو باشم وای بر من که ندانستم از اول روزی آید که دل آزار تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست كه نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دل و جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آري آغاز دوست داشتن است گرچه پايان راه نا پيداست من به پايان دگر نينديشم كه همين دوست داشتن زيباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع ‚ ای شمع چه میخندی ؟ به شب تیره خاموشم بخدا مُردم از این حسرت که چرا نیست در آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ،مرا ببخش ومگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بود اين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه وجنونم كشانده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا اگر ز راه نمي آمد من تا ابد كنار تو ميماندم من تا ابد ترانه عشقم را در آفتاب عشق تو ميخواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نکنم ز روی نادانی قربانی عشق او غرورم را شاید که چو بگذرم از او یابم آن گمشده شادی و سرورم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان به که نیندیشی به من و درد روانسوزم که من از درد نیاسایم که من از شعله نیفروزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز دیگر سراغ شعله ی آتش ز من مگیر می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم مرغی شدم به کنج قفس خسته و اسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی،خلوتی،شعری،سکوتی مرا مستی و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دامان من خسته گذار گوش کن بانگ قدمهایش را کمر نارون پیر شکست تا که بگذاشت برآن پایش را

گروه پیامک شعر / اس ام اس فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن های هرزه را سنگسار می کنند غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمی داند که مغزهای هرزه ویرانگرترند را تا تن های هرزه ... فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن گر دلی پر از وفا داری ...از مرد وفا مجو...مجو هرگز....او معنی عشق را نمی داند (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در روزگارت پر ز دردی، اگر نداری حسرت بگو قیمت چندی...  . فروغ فرخزاد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها را درياب چشم فردا كور است نه چراغيست در آن پايان هر چه از دور نمايانست شايد آن نقطه نوراني چشم گرگان بيابانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تو چون ساحل آغوش گشودم در دلم بود که دلدار تو باشم وای بر من که ندانستم از اول روزی آید که دل آزار تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست كه نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دل و جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آري آغاز دوست داشتن است گرچه پايان راه نا پيداست من به پايان دگر نينديشم كه همين دوست داشتن زيباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع ‚ ای شمع چه میخندی ؟ به شب تیره خاموشم بخدا مُردم از این حسرت که چرا نیست در آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ،مرا ببخش ومگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بود اين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه وجنونم كشانده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا اگر ز راه نمي آمد من تا ابد كنار تو ميماندم من تا ابد ترانه عشقم را در آفتاب عشق تو ميخواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نکنم ز روی نادانی قربانی عشق او غرورم را شاید که چو بگذرم از او یابم آن گمشده شادی و سرورم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان به که نیندیشی به من و درد روانسوزم که من از درد نیاسایم که من از شعله نیفروزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز دیگر سراغ شعله ی آتش ز من مگیر می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم مرغی شدم به کنج قفس خسته و اسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی،خلوتی،شعری،سکوتی مرا مستی و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دامان من خسته گذار گوش کن بانگ قدمهایش را کمر نارون پیر شکست تا که بگذاشت برآن پایش را