بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس فروغی بسطامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست بیمار و غریب و در به در گشتهٔ تست برگشتگی بخت و سیه روزی او از مژگان سیاه برگشتهٔ تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صورت زیبای تو از پرده عیان شد یک باره پری از نظر خلق نهان شد گر مطرب عشاق تویی رقص توان کرد ور ساقی مشتاق تویی مست توان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل به برم هوای دل‌بر دارد افسانهٔ عشق دل‌بر از بر دارد دل رفت ز بر چو رفت دلبر آری دل از دل‌بر چگونه دل بر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که مشتاقم به جان برگشته مژگان تو را هوشیاری مشکل است البته مستان تو را گر بدینسان نرگس مست تو ساغر می‌دهد بهر حور از دست نتوان داد دامان تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنین که برده شراب لبت ز دست مرا مگر به دامن محشر برند مست مرا چگونه از سرکویت توان کشیدن پای که کرده هر سر موی تو پای بست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت چشم گریان را به طوفان بلا خواهم سپرد نوک مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا قبله ی ابروی تو ای یار کج است محراب دل و قبلهٔ احرار کج است ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم آن قبله مراست گر چه بسیار کج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا در روی زمین بس است یک گوشه مرا تا چند چو کاه گرد خرمن گردیم چون مرغ بس است دانه‌ای توشه مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان خدا پرده ي پندار دريدند يعني همه جا غير خدا يار نديدند هر دست که دادند همان دست گرفتند هر نکته که گفتند همان نکته شنيدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كی رفته ای ز دل كه تمنا كنم تو را؟ كی بوده ای نهفته كه پیدا كنم تو را؟ غیبت نكرده ای كه شوَم طالب حضور پنهان نگشته ای كه هویدا كنم تو را

گروه پیامک شعر / اس ام اس فروغی بسطامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست بیمار و غریب و در به در گشتهٔ تست برگشتگی بخت و سیه روزی او از مژگان سیاه برگشتهٔ تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صورت زیبای تو از پرده عیان شد یک باره پری از نظر خلق نهان شد گر مطرب عشاق تویی رقص توان کرد ور ساقی مشتاق تویی مست توان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل به برم هوای دل‌بر دارد افسانهٔ عشق دل‌بر از بر دارد دل رفت ز بر چو رفت دلبر آری دل از دل‌بر چگونه دل بر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که مشتاقم به جان برگشته مژگان تو را هوشیاری مشکل است البته مستان تو را گر بدینسان نرگس مست تو ساغر می‌دهد بهر حور از دست نتوان داد دامان تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنین که برده شراب لبت ز دست مرا مگر به دامن محشر برند مست مرا چگونه از سرکویت توان کشیدن پای که کرده هر سر موی تو پای بست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت چشم گریان را به طوفان بلا خواهم سپرد نوک مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا قبله ی ابروی تو ای یار کج است محراب دل و قبلهٔ احرار کج است ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم آن قبله مراست گر چه بسیار کج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا در روی زمین بس است یک گوشه مرا تا چند چو کاه گرد خرمن گردیم چون مرغ بس است دانه‌ای توشه مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان خدا پرده ي پندار دريدند يعني همه جا غير خدا يار نديدند هر دست که دادند همان دست گرفتند هر نکته که گفتند همان نکته شنيدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كی رفته ای ز دل كه تمنا كنم تو را؟ كی بوده ای نهفته كه پیدا كنم تو را؟ غیبت نكرده ای كه شوَم طالب حضور پنهان نگشته ای كه هویدا كنم تو را