بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس فرخی یزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی گر مرا عمری هرسان كرد و رفت مشكل ما را بمردن خوب آسان كرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرمملكتی در اين جهان آباد است آباديش از پرتو عدل و داد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغی كه در آن آب هوا روشن نيست هرگز گل يكرنگ در آن گلشن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلرنگ شد در و دشت ، از اشكباري ما چون غير خون نبارد ، ابر بهاري ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه مجنونم و صحرای جنون جای منست لیک دیوانه تر از من،دل شیدای منست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را با کارگر سرمایه داری می کند با کبوتر پنجه ی باز شکاری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از جلوه ی آن ماه پری بود كارِ من سودازده ، دیوانه گری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه مزن در،که در این خانه کسی نیست بیهوده مکن ناله،که فریاد رسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چو در بستم و مست از می‌نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

گروه پیامک شعر / اس ام اس فرخی یزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی گر مرا عمری هرسان كرد و رفت مشكل ما را بمردن خوب آسان كرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرمملكتی در اين جهان آباد است آباديش از پرتو عدل و داد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغی كه در آن آب هوا روشن نيست هرگز گل يكرنگ در آن گلشن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلرنگ شد در و دشت ، از اشكباري ما چون غير خون نبارد ، ابر بهاري ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه مجنونم و صحرای جنون جای منست لیک دیوانه تر از من،دل شیدای منست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را با کارگر سرمایه داری می کند با کبوتر پنجه ی باز شکاری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از جلوه ی آن ماه پری بود كارِ من سودازده ، دیوانه گری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه مزن در،که در این خانه کسی نیست بیهوده مکن ناله،که فریاد رسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چو در بستم و مست از می‌نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم